• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Höj livskvaliteten

Vi levererar resultat!


Vi mäter och utvärderar

Vi halverar både ångest- och depressionssymtom, höjer livskvaliteten signifikant och dubblerar arbetsförmågan.


Vi mäter och utvärderar varje behandling och rehabilitering som utförs hos oss. Varje klient fyller i standardiserade enkäter före och efter behandling, samt 6 och 12 månader efter avslutad behandling. Vi mäter en mängd olika faktorer som är av intresse vid klinisk bedömning och vetenskaplig utvärdering. Ur ett klient- och kundperspektiv kanske det är mest intressant att vi mäter symtomnivå, livskvalitet och arbetsförmåga.

Eftersom samtliga genomförda behandlingar i PBM:s historia är utvärderad. vet vi väldigt väl vad vi brukar åstadkomma. Grovt förenklat kan man säga att resultatet av våra insatser är att vi halverar både ångest- och depressionssymtom, höjer livskvaliteten signifikant och dubblerar arbetsförmågan

Här till höger hittar du länkar till detaljerade utvärderingsrapporter, både externa och interna.

Vill du veta mer?