• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Nyheter och blogg med det senaste inom beteendepsykologi från PBM

PBM - FLOW

12 februari 2018

It-strul – en arbetsmiljöfråga

I en nyligen genomförd undersökning som söker svar på chefers upplevelser av IT-strul svarar två tredjedelar att de känner ilska, irritation och frustration över dåligt fungerande system. Även om en stor del av de tillfrågade anser att den digitala utvecklingen underlättar arbetslivet i stort är ”systemtröttheten” ett faktum.

Tidningen Chef har i sin undersökning: ”Hur ofta drabbas du av IT-strul som försvårar ditt arbete?” intervjuat 1 283 chefer. Resultaten visar i och för sig på en teknikoptimism, men samtidigt visar sig den övertro på teknikutvecklingen - om att allt skulle bli så mycket enklare - vara för optimistisk. Problem som exempelvis stress, otydlig kommunikation och otydliga roller löses inte genom en ökad digitalisering.

De tillfrågade cheferna säger bland annat att It-strul är en arbetsmiljöfråga – mer än något annat. Att det är alldeles för många system som man ska lära sig och mängder av lösenord att komma ihåg, något som tar allt för mycket tid i anspråk i förhållande till de resultat som genereras. It-systemen är dessutom inte färdiga eller anpassade för komplexa verksamheter som hälso- och sjukvård. På det hela taget verkar undersökningen visa på att många chefer verkligen är systemtrötta.

Enligt författaren till boken ”Jävla skitsystem” är It-strul troligtvis ett ännu större problem än vad undersökningen visar och vad cheferna själva inser.

Läs mer på: https://chef.se/sveriges-chefer-vi-ar-digitalt-frustrerade/

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE