• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Nyheter och blogg med det senaste inom beteendepsykologi från PBM

PBM - FLOW

28 januari 2019

Positiva fördelar med kognitiv träning vid utmattning

Ny forskning från Umeå universitet visar att kognitiv träning kan förbättra exempelvis minnes- eller koncentrationsproblem – det vill säga den kognitiva funktionen - hos patienter med utmattningssyndrom. Dessutom fann forskarna visst stöd för att träningen även kan ha positiva effekter på återhämtningsförloppet.

Trots att det är vanligt att personer med utmattningssyndrom har problem med till exempel koncentrationsförmåga och minne vet vi förhållandevis lite om hur dessa symtom ska behandlas. Detta har nu Hanna Malmberg Gavelin, doktorand vid psykologiska institutionen, Umeå universitet, undersökt i sin doktorsavhandling. I sitt arbete har hon studerat effekterna av två olika behandlingar - datorbaserad kognitiv träning och fysisk konditionsträning - som erbjudits som tillägg till ett stressrehabiliteringsprogram för personer med utmattningssyndrom. 

Hanna Malmberg Gavelins forskning visade att kognitiv träning förbättrar den kognitiva förmågan. En förbättring som kvarstod även ett år efter avslutad behandling. Detta ska jämföras med den fysiska konditionsträningen som i och för sig ledde till förbättrad minnesfunktion omedelbart efter behandlingen, men som vid långtidsuppföljning inte visade någon skillnad jämfört med kontrollgruppen. 

Forskarna undersökte även om ett tillägg av kognitiv eller fysisk träning hade positiva effekter på den psykiska hälsan och arbetsförmågan. På dessa två utfallsmått uppvisade båda grupperna likvärdiga förbättringar. Dock visade det sig att de deltagare som slutfört den kognitiva träningen hade en större förbättring i sina utmattningssymtom och att de även upplevde att minnet förbättrats. 

Läs mer på: https://www.umu.se/nyheter/rehabilitering-for-forbattrad-kognition-vid-utmattning_7469154/

https://www.forskning.se/2019/01/24/kognitiv-traning-starker-aterhamtningen-efter-utmattning/

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE