• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

PBM - med ledorden

Forskning ger framsteg

Hur gör vi skillnad?

Utveckling och forskning har sedan länge varit grund för PBMs verksamhet såväl inom den kliniska behandlingen som inom verksamhet med fokus på företagsutveckling.

Forskningen har, och är idag baserad på eget patientmaterial såväl som på studier gjorda av medarbetare med anknytning till verksamheten. I en tidigare rapport från 2009 utvärderades PBMs rehabiliteringsinsatser, data som regelbundet insamlades i det dagliga patientarbetet kunde användas för utvärdering. Rapporten har tillsammans med annat material använts i flera magisteruppsatser och avhandlingsarbete. Genom att kvalitetsgranska den egna datainsamlingen kommer PBM nu och i framtiden kunna beskriva vad vi gör och inte minst hur vi gör skillnad.

Ett flertal medarbetare har akademisk anknytning till Karolinska Institutet som doktorander eller disputerade, medicinskt ledningsansvarig läkare är innehar en docentur vid Karolinska Institutet sedan 2010.

Medarbetare hos PBM är anlitade föreläsare vid Karolinska Institutet, Stockholms och Uppsala Universitet och har tillsammans författat ett femtiotal vetenskapliga publikationer i svenska och utländska tidskrifter.

Är du intresserad av ytterligare information om något forskningsområde eller speciell studie?


Hör av dig till:

Gunilla Brodda Jansen
070-716 39 13
gunilla.broddajansen@pbm.seBöcker eller bokkapitel

Rozental, A., & Wennersten, L. (2014)
Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi

Borg et al
Rehabiliteringsmedicin

Artiklar i urval

Rozental, A., & Carlbring, P. (2014) 
Understanding and treating procrastination: A review of a common self-regulatory failure. Psychology, 5(3), 1488-1502.

Bystedt, S., Rozental, A., Andersson, G., Boettcher, J., & Carlbring, P. (2014) 
Clinicians’ perspectives on negative effects of psychological treatments. Cognitive Behaviour Therapy, 43(4), 319-331. doi


Rozental, A., Forsström, D., Nilsson, S., Rizzo, A., & Carlbring, P. (2014) 
Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. Internet Interventions, 1(2), 84-89. doi


Boettcher, J., Rozental, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014)
Side effects in Internet-based Interventions for social anxiety disorder. Internet Interventions, 1(1), 3-11. doi

Rozental, A., & Carlbring, P. (2013)
Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. JMIR Research Protocols, 2(2), e46. doi


Artiklar från Pubmed

Bohm-Starke N, Brodda-Jansen G, Linder J, Danielsson I.
The result of treatment on vestibular and general pain thresholds in women with provoked vestibulodynia.

Danielsson I, Torstensson T, Brodda-Jansen G, Bohm-Starke N.
EMG biofeedback versus topical lidocaine gel: a randomized study for the treatment of women with vulvar vestibulitis.

Bohm-Starke N, Hilliges M, Brodda-Jansen G, Rylander E, Torebjörk E.
Psychophysical evidence of nociceptor sensitization in vulvar vestibulitis syndrome.

Linder J, Jansen GB, Ekholm KS, Ekholm J.
Relationship between sleep disturbance, pain, depression and functioning in long-term sick-listed patients experiencing difficulty in resuming work.

Jansen GB, Linder J, Ekholm KS, Ekholm J.
Differences in symptoms, functioning, and quality of life between women on long-term sick-leave with musculoskeletal pain with and without concomitant depression.

Norrefalk JR1, Littwold-Pöljö A, Ryhle L, Jansen GB.
Effect on work ability after team evaluation of functioning regarding pain, self-rated disability, and work ability assessment. 

Vill du veta mer?

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.