• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Ledningsgruppsutveckling

Fungerande ledningsgrupper är en synnerligen viktig variabel för att en organisation skall fungera och utvecklas över tid. Rent formellt utgör ledningsgruppen en arena där strategiska och viktiga beslut diskuteras, planeras och fattas.

Väl fungerande ledningsgrupper är en förutsättning för alignment i organisationen. De skapar förutsättningar för att cheferna ska kunna genomdriva beslut och nå uppställda mål.

Samtidigt fyller ledningsgrupper också andra funktioner eftersom de utgör chefernas primära sociala kontext i termer av socialt stöd, bollplank och energipåfyllnad.

PBM ser ledningsgrupputveckling som en oerhört betydelsefull insats som givet sin natur behöver innefatta både ”mjuka”, personbundna utvecklingspunkter och ”hårda”, verksamhetsknutna diton. Framgångsrik ledningsgruppsutveckling handlar om att kunna balansera och möta båda dessa behov.

PBM arbetar med välbeprövade instrument i ledningsgruppsutveckling såsom GDQ och Belbins teamroller. Vi börjar alltid våra insatser med en analys och därefter lämnar vi ett förslag kring vad som krävs för att ledningsgruppen ska kunna utvecklas på bästa sätt framåt.  Vid den här typen av uppdrag arbetar PBM ofta med två konsulter eftersom det ger möjligheter att leda och analysera processer parallellt vilket säkerställer kvalitet.

Vill du veta mer?

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.