• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Vad innebär vårdvalet?

Från och med oktober 2014 erbjuder PBM bedömning och rehabilitering för patienter med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, inom ramen för vårdvalet. Vårdvalet ger dig möjlighet att själv välja vårdgivare. Vi ser helst att du söker vård hos oss med en remiss från din behandlande läkare. På det sättet får vi på PBM mer information om dig, vilket ger en bättre möjlighet till rätt behandling i dialog med din behandlande läkare.

VÅRDVAL STOCKHOLM

PBM är godkänd vårdgivare inom vårdval som omfattar behandling av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom.

Vi har ett välfungerande behandlings- och rehabiliterings koncept baserat på kognitiv beteendeterapi för patienter med utmattningssyndrom, stressrelaterad ohälsa och långvarig smärta. Hos oss får du som patient en individanpassad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT. Rehabiliteringen sker såväl individuellt som i grupp. Under rehabiliteringen samordnas kontakt med arbetsgivare, Försäkringskassa och i förekommande fall även Arbetsförmedling. Detta för att ge möjlighet till en stabil arbetsåtergång.

Vårt gemensamma mål är att du skall komma tillbaka till förbättrad hälsa och ett fungerande arbetsliv.

KROPP & SJÄL

PBM har en lång erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Nu har vi även möjlighet att behandla och rehabilitera dig med långvarig smärta. Vi vet att kropp och själ samspelar, därför måste man ta hänsyn till båda delarna vid behandling av smärta och utmattningssyndrom. Vi strävar till att tillsammans med dig öka din funktionsförmåga, vilket för dig i arbetsför ålder innebär tidigt fokus på återgång i arbete.

VÅRT TEAM

Varje team består av läkare, psykolog och fysioterapeut, samt en rehabiliteringskoordinator.

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering.

Många av våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring eller mental hälsa och har specialkompetens inom rehabilitering.

Våra läkare har specialkompetens inom rehabiliteringsmedicin, smärtlindring, allmänmedicin eller psykiatri.

Våra rehabkoordinatorer planerar tillsammans med dig arbetsgivarmöte eller möte med Arbetsförmedlingen, samt ger dig information om regler kring sjukskrivning.

REHABILITERING I 5 STEG

INFÖR FÖRSTA MÖTET

Innan du kommer till PBM ber vi dig fylla i ett antal formulär som ligger till grund för vår bedömning. Innan din bedömning kallas du till en introduktionsföreläsning för att få reda på lite mer om rehabiliteringen och kan ställa frågor direkt till verksamhetschefen.

FÖRSTA MÖTET/BEDÖMNING

När du kommer till PBM får du träffa läkare, psykolog och fysioterapeut under en bedömningsperiod. Teamet diskuterar efter detta om du uppfyller våra kriterier och om PBMs rehabilitering passar dig, eller om du är i behov av annan behandling. Vi försöker då ge förslag till den person som remitterat in dig. Du får alltid komma tillbaka och träffa hela bedömningsteamet. Bedömer vi att du kan erbjudas rehabilitering tar vi tillsammans fram en rehabiliteringsplan. I rehabplanen ingår hur vi skall planera tiden och hur insatserna skall prioriteras. Du får också reda på vilka gruppinsatser som ingår.

REHABILITERINGEN

Innan rehabiliteringen startar får du fylla i ett antal formulär igen. Rehabiliteringens längd varierar mellan 12-24 veckor. Du kommer erbjudas behandling både i grupp och individuellt. Du kommer att få effektiva verktyg som hjälper dig hantera din smärta och stress, samt tillsammans med läkare gå igenom, utvärdera och optimera din medicinering.

Fysioterapeut, läkare och psykolog arbetar tillsammans. Rehabkoordinator ger tidigt vägledning hur du på bästa sätt skall komma tillbaka i arbete och samordnar arbetsgivarmöte, kontakt med Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Allt för att du skall komma tillbaka till ökad funktion i arbetslivet och privat.

AVSLUTNING

Efter avslutad rehabilitering kommer du att fylla i samma frågeformulär som vid inledningen av din behandling, detta för att vi tillsammans med dig vill utvärdera effekten av rehabiliteringsperioden.

UPPFÖLJNING

12 månader efter avslut kommer du få ett nytt formulär skickat till dig för uppföljning.

Be din läkare om en remiss direkt till PBM.

Vi har mottagningar på:

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5 (Globen området)
Knarrarnäsgatan 15, 164 40 Kista 

För att komma i kontakt med oss:
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Därefter är det inte längre tillåtet för oss att ha kontakt med Er via vanlig e-post. Istället måste kontakten ske via Mina VårdKontakter som du når via antingen 1177 Vårdguiden eller direkt på adressen www.minavardkontakter.se. Där sker inloggning med ditt bank-id och det går bra att skriva och få svar där på samma sätt som med E-post.
Vill du veta mer?

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.