• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Vad innebär vårdvalet?

Från och med oktober 2014 erbjuder PBM bedömning och rehabilitering för patienter med smärta och/eller utmattningssyndrom, inom ramen för vårdvalet. Det ger dig möjlighet att själv välja vårdgivare. Vi ser helst att du söker vård hos oss med en remiss från din behandlande läkare. På det sättet får vi på PBM mer information om dig, vilket ger en bättre möjlighet till rätt behandling i dialog med din behandlande läkare.

VÅRDVAL STOCKHOLM

PBM är godkänd vårdgivare inom vårdval som omfattar behandling av långvarig och kronisk smärta och/eller utmattningssyndrom

Vi har ett välfungerande behandlings- och rehabiliterings koncept baserat på kognitiv beteendeterapi för patienter med utmattningssyndrom, stressrelaterad ohälsa och långvarig smärta. Hos oss får du som patient en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT. Rehabiliteringen sker såväl individuellt som i grupp. Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering.

Våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring och våra läkare har specialkompetens inom rehabilitering, smärtlindring, allmänmedicin och psykiatri. Våra rehabkoordinatorer samordnar kontakt med arbetsgivare, Försäkringskassa och i förekommande fall även Arbetsförmedling.Detta för att ge möjlighet till att en stabil arbetsåtergång säkras.

Vi lägger stor vikt på att ge dig som patient möjlighet att komma tillbaka till ett fungerande arbetsliv.


KROPP & SJÄL

PBM har en lång erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Nu har vi även möjlighet att behandla och rehabilitera dig med långvarig smärta. Vi vet att kropp och själ samspelar, därför måste man ta hänsyn till båda delarna vid behandling av smärta. 

BEHANDLINGSALTERNATIV

Inom ramen för vårdvalet erbjuder vi dig en individanpassad och evidensbaserad bedömning samt rehabilitering baserad på KBT (kognitiv beteendeterapi). Din problematik kan vara såväl stressrelaterad ohälsa som långvarig smärta eller en kombination av flera tillstånd. Behandlingen kommer att ske såväl individuellt som i grupp, där du som patient alltid är delaktig i planeringen och behandlingen. 

PBM erbjuder även behandling via e-tjänster, där du som patient får känna delaktighet och kontroll över din rehabilitering.

VÅRT TEAM

Varje team består av läkare, psykolog och fysioterapeut. Vid behov ingår rehabkoordinator för att säkerställa att arbetsåtergång kan ske. 

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering.

Många av våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring. 

Våra läkare har specialkompetens inom rehabilitering, smärtlindring, allmänmedicin och psykiatri.REHABILITERING I 5 STEG

INFÖR FÖRSTA MÖTET

Innan du kommer till PBM ber vi dig fylla i ett antal formulär som ligger till grund för vår bedömning.Du erbjuds också att delta i en introduktionsföreläsning för att få reda på lite mer om upplägget. 

FÖRSTA MÖTET / Bedömning

När du kommer till PBM får du träffa läkare, psykolog och fysioterapeut för att vi ska förstå hela din situation. Teamet diskuterar efter det om du uppfyller våra kriterier för rehabilitering och du får komma tillbaka och träffa hela bedömningsteamet. Vi tar då tillsammans fram en rehabiliteringsplan om vi bedömer att vi har ett rehabiliteringsalternativ som kan passa dig. I rehabplanen ingår hur vi skall planera tiden och hur insatserna skall prioriteras. Du får också reda på vilka gruppinsatser vi förordar. 

rehabiliteringen

Rehabiliteringens längd varierar mellan 12-24 veckor. Du kommer erbjudas behandling både i grupp och individuellt. Du kommer att få effektiva verktyg som hjälper dig hantera din smärta och stress, samt tillsammans med läkare gå igenom, utvärdera och optimera din medicinering. 

Fysioterapeut och psykolog arbetar ofta tillsammans. Rehabkoordinator ger tidigt vägledning hur du på bästa sätt skall komma tillbaka i arbete och samordnar arbetsgivarmöte, kontakt med Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Allt för att du skall komma tillbaka till ökad funktion i arbetslivet och privat.

AVSLUTNING

Efter avslutad rehabilitering kommer du att fylla i samma frågeformulär som vid inledningen av din behandling, detta för att vi tillsammans med dig vill utvärdera effekten av rehabiliteringsperioden.

UPPFÖLJNING

12 månader efter avslut kommer du få ett nytt formulär skickat till dig för uppföljning.


Be din läkare om en remiss direkt till PBM.

Vi har mottagningar på:

Linnégatan 14 i Stockholm
Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5 (Globen området)
Knarrarnäsgatan 15, 164 40 Kista 


Vill du veta mer?