• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

TILL DIG MED PSYKISK OHÄLSA OCH/ ELLER LÅNGVARIG SMÄRTA

Sedan 2009 har du som bor i Skåne län möjlighet att få behandling med KBT inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen. På PBM kan vi hjälpa dig med stress, ångest och depression. Från och med september 2016 erbjuder PBM även bedömning och rehabilitering för patienter med långvarig smärta i Region Skåne.


VÅRDVAL PSYKOTERAPI

PBM är ackrediterade av Region Skåne för att ge behandlingar med KBT (kognitiv beteendeterapi) inom ramen för Psykoterapi Hälsoval Skåne. Det innebär att du via din vårdcentral kan få en remiss till oss för KBT-behandling. För att få en remiss för KBT-behandling behöver man vara bosatt i Skåne län och ha lättare till medelsvåra besvär på grund av stress, ångest eller depression. Du har rätt att själv välja vilken vårdgivare du vill gå till för din KBT-behandling.

HUR GÅR DET TILL?

När läkaren på din vårdcentral har sänt oss din remiss och vi har mottagit den, kommer vi att kontakta dig för ett boka in ett första bedömningssamtal.

Innan första mötet kommer du att få besvara en enkät som vi skickar till din mejladress. Syftet är att vi ska få lite mer bakgrundsinformation om dig och din situation, samt att vi ska kunna följa upp resultaten av våra behandlingar. Därför kommer du även att få besvara enkäterna när behandlingen avslutas samt vid en uppföljning 3 månader efter att terapin har avslutats.

På PBM får du träffa en erfaren legitimerad psykolog med inriktning på KBT. Vid första besöket går du och psykologen igenom din situation och dina mål och gör en plan för behandlingen.

En behandling med individuell kognitiv beteendeterapi består vanligtvis av 6-10 sessioner á 45 minuter. Varje session kostar 200 kr. Hos oss gäller även Högkostnadskortet, vilket innebär att du går gratis efter att ha kommit upp i en totalsumma av 1100 kr.


VÅRDVAL MULTIMODAL SMÄRTBEHANDLING

Från och med september 2016 är PBM i Malmö godkända vårdgivare av vårdvalet i Region Skåne som omfattar behandling av långvarig och kronisk smärta. Vi är experter inom området och tar både emot patienter med remiss och personer som söker själva.

VI BEHANDLAR – KROPP & SJÄL

PBM har en lång erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Nu har vi även möjlighet att behandla och rehabilitera dig med långvarig smärta. Vi vet att kropp och själ samspelar, därför måste man ta hänsyn till båda delarna vid behandling av smärta. Men oavsett orsaken till dina besvär så planerar vi rehabiliteringen efter dina behov.

BEHANDLINGSALTERNATIV – DELAKTIGHET & KONTROLL

Inom ramen för vårdvalet erbjuder vi dig en individanpassad och evidensbaserad bedömning samt rehabilitering baserad på KBT (kognitiv beteendeterapi). Behandlingen kommer att ske såväl individuellt som i grupp,där du som patient alltid är delaktig i planering och behandling. PBM har idag ett aktivt utvecklingsarbete inom E-hälsa för att optimera patientens delaktighet och ansvar.

VÅRT TEAM – SPETSKOMPETENS

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT steg 1 och 2, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering. Våra fysioterapeuter är specialister inom smärtlindring och vår läkare är specialist i allmän medicin samt företagshälsovård och har en lång erfarenhet av att arbeta med smärtlindring.

REHABILITERING I 5 STEG

INFÖR FÖRSTA MÖTET

Innan du kommer till PBM ber vi dig fylla i ett antal formulär som ligger till grund för vår bedömning.

FÖRSTA MÖTET

När du kommer till PBM får du träffa flera professioner för att vi ska förstå hela din situation. Därefter tar vi tillsammans fram en rehabiliteringsplan om vi bedömer att vi har ett behandlingsalternativ som passar dig. I den ingår en tidsplan och prioritering av insatserna.

BEHANDLING

Du kommer att erbjudas behandling både i grupp och individuellt, där längden kan variera. Du kommer att få effektiva verktyg som hjälper dig att hantera din smärta och stress. Tillsammans med din läkare kommer ni även att utvärdera och optimera din medicinering.

Under din rehabilitering kan en kontakt med Försäkringskassan, din arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen bli aktuell. Då hjälper vi dig att tillsammans hålla kontakten med dessa parter. Allt för att du ska kunna komma tillbaka till ökad funktion både yrkesmässigt och privat.

AVSLUTNING

Efter avslutad rehabilitering kommer du att fylla i samma frågeformulär som vid inledningen av din behandling, detta för att vi tillsammans med dig vill utvärdera effekten av rehabiliteringsperioden.

UPPFÖLJNING

Efter avslutad rehabiliteringsperiod kommer du som patient kunna erbjudas uppföljningsbesök.

PBM Malmö
Nordenskiöldsgatan 6
211 19 MALMÖ
040-618 14 00


Be din läkare om en remiss direkt till PBM.


Vill du veta mer?