• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

PBM är en av vårdgivarna i vårdvalet

PBM är en av vårdgivarna i vårdvalet Smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.

VÅRDVAL STOCKHOLM

PBM är godkänd vårdgivare inom vårdval som omfattar behandling av långvarig och kronisk smärta och/eller utmattningssyndrom.

Vi har ett välfungerande bedömnings och rehabiliterings koncept baserat på KBT, kognitiv beteendeterapi, för patienter med utmattningssyndrom, stressrelaterad ohälsa och långvarig smärta. Hos oss får patienterna en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT. Rehabiliteringen sker såväl individuellt som i grupp.

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering. Våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring och våra läkare har specialkompetens inom rehabilitering, smärtlindring, allmänmedicin och psykiatri.

Våra rehabkoordinatorer har den kompetens som krävs för att ge patienterna möjlighet till återgång i arbete på ett långsiktigt sätt. De planerar arbetsgivarmöten samt håller kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Under rehabiliteringen tar vi i de flesta fall över ansvaret för sjukskrivningen.

Vi behandlar både kropp och själ

PBM har ett välfungerande flöde baserat på kognitiv beteendeterapi för patienter med utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa.

Med det nya uppdraget kan vi utöka patientgruppen till att inkludera även patienter med långvarig smärta och erbjuda ett bredare rehabiliteringsalternativ.

Studier har visat att just samsjuklighet med psykisk ohälsa (ej enbart depression) ökar smärtans intensitet och ger negativa effekter på psykosocial funktion. På PBM tar vi därför hänsyn till både kropp och själ och ser till helheten. Oavsett orsak till smärtan anpassar vi behandlingen efter patientens behov.

Vårt team

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT steg 1 och 2, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering. Våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärta. Våra läkare har specialkompetens inom rehabilitering, smärtlindring, allmänmedicin och psykiatri.

PBM har kunskap om transkulturella aspekter och traumarehabilitering. Flera psykologer och läkare har gedigen kunskap om PTSD-behandling.

Innan patienten kommer till PBM första gången

Patienten bör vara medicinskt färdigutredd. I remissen bör du också specificera om patienten har stressrelaterad ohälsa, smärta eller en kombination av båda. Remiss till Vårdvalet "Rehabilitering av långvarig smärta med och utan samsjuklighet och utmattningssyndrom" bör innehålla information enligt www.viss.nu, icke-malign smärta och psykisk ohälsa.

Rehabilitering baserad på KBT

Rehabiliteringen inleds med en multidisciplinär och standardiserad bedömningsfas av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, fysioterapeut och psykolog. Efter den första bedömningen kommer teamet tillsammans med patienten ta fram en rehabiliteringsplan som grundas på de symtom och funktionsinskränkningar som framkommit.

Behandlingen baseras på psykologintervention individuellt och i grupp av såväl rehab/smärtläkare, fysioterapeut (sjukgymnast), psykiatriker och psykolog. Inom ramen för vårdvalet erbjuder vi våra patienter en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT (kognitiv beteendeterapi). Problematiken kan vara såväl stressrelaterad ohälsa som långvarig smärta eller en kombination av båda. Rehabiliteringen sker såväl individuellt som i grupp, där patienten alltid är delaktig i planeringen och behandlingen.

Utvärdering kommer att ske i form av rapportering av resultat till Nationellt Register för Smärta, NRS och SLL.

Gruppbehandling

Alla patienter får delta i gruppbehandlingar. Behandlingarna kommer att vara standardiserade och erbjuds till såväl smärt- som utmattningspatienter och är till stor del av interaktiv karaktär. Exempel på symtom och dess hantering som kommer diskuteras är stress, sömn, smärta, katastroftänkande och spänningstillstånd.

Till den interaktiva undervisningen kommer praktiska moment varvas med teori. PBM har idag ett aktivt utvecklingsarbete inom E-hälsa för att optimera patientens delaktighet och egenansvar. Rehabkoordinatorerna håller en föreläsning med titel ”Sjukskrivning och arbetsåtergång”.

Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen

PBM vill verka för att upprätthålla god kontakt med såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och borga för att göra sjukskrivningsprocessen så jämställd som möjligt och att eventuella aktiviteter kan samordnas mot arbetsmarknaden. Samverkan sker med patienten i form av återkoppling, planerade rehab-möten och diskussion om synkroniserade insatser vid arbetsåtergång. Dessa diskuteras i teamet och rehabkoordinator initierar.


Kontakta gärna PBM om du har frågor kring vår verksamhet.
Du kan även läsa om PBM på viss.nu

Vi har mottagningar på:

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5 (Globen området)
Knarrarnäsgatan 15, 164 40 Kista 

För att komma i kontakt med oss:
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Därefter är det inte längre tillåtet för oss att ha kontakt med Er via vanlig e-post. Istället måste kontakten ske via Mina VårdKontakter som du når via antingen 1177 Vårdguiden eller direkt på adressen www.minavardkontakter.se. Där sker inloggning med ditt bank-id och det går bra att skriva och få svar där på samma sätt som med E-post.

 

Vill du veta mer?

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.