• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy - ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) som under de senaste åren fått stor genomslagskraft både i forskning och i praktik. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och ta sedan ta steg mot det liv som man vill leva. Det ingår även att få verktyg för hur man kan hantera sådant som kan hindra en att gå i värderad livsriktning. I detta ingår förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser som exempelvis smärta.


Utgångspunkt i ACT

Utgångspunkten i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sitt liv, fatta aktiva val, förändra det som går och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka.

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.