• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Ångest och oro

Ångest & Oro

Generaliserad Ångest

De flesta kan känna igen sig att känna oro och ångest då och då. Det är en känsla som kan hjälpa oss att hantera en situation som är viktig eller värdefull för oss. Vid generaliserat ångestsyndrom har oro och ångestkänslor tagit över och blir ett hinder i vardagen. Man ägnar mycket tid åt ältande och har svårt att släppa oron. Det är inte längre något som hjälper oss utan tar så mycket tid och kraft och blir ett hinder för till exempel aktiviteter, arbete och relationer. Oron kan handla om de flesta livssituationer såsom familj, jobb, ekonomi, fritid och hälsa. Man kan också oroa sig för att ha oro. Oron kan ofta leda till att man känner sig spänd och har svårt att slappna av, problem med sömnen och att man känner sig mer irritabel.


Behandling av generaliserad ångest

En psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) inleds vanligen med en närmare kartläggning av oron. Man undersöker situationer som skapar oro, vad man gör när man oroar sig och vilka konsekvenser oron för med sig. En behandling kan innehålla flera moment beroende på hur oron ser ut och vad man kommer fram till i kartläggningen. Det är vanligt att man på ett strukturerat sätt jobbar med att närma sig det man är rädd för (tankar eller situationer) och träna sin förmåga i att ha osäkerhetskänslor. Andra vanliga behandlingsmoment är att man får träna färdigheter som att gå från oro till aktiv problemlösning, konkretisera orostankar, avslappningsträning samt att lära sig ta ett observerande perspektiv på orostankar.

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.