Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Höj livskvaliteten

Vi levererar resultat!


Vi mäter och utvärderar

Vi minskar avsevärt både ångest- och depressionssymtom samt höjer livskvaliteten och arbetsförmågan.


PBM mäter och utvärderar all behandling och rehabilitering som utförs i våra verksamheter - inom såväl vårdvalsuppdraget*) som den privata marknaden**). Varje klient/patient fyller i standardiserade enkäter före och efter behandling, samt tolv månader efter avslutad behandling. Vi mäter en mängd olika faktorer som är av intresse vid klinisk bedömning och vetenskaplig utvärdering.

Karolinska Institutet har tidigare utvärderat hälsoutvecklingen och sjukfrånvaron bland de patienter som genomgått behandling för stressrelaterad ohälsa inom PBM. Utvärderingen visar bland annat att PBMs behandling leder till ett förbättrat hälsotillstånd och ökad arbetsförmåga hos samtliga patienter som granskats.

Sedan 2016 har vi valt att kontinuerligt presentera undersökningsresultaten för vårt vårdvalsuppdrag publikt här på hemsidan. Från och med 2017 presenterar vi även resultaten från den privata marknaden.

Utöver att vi mäter och utvärderar all behandling och rehabilitering genomför vi sedan många år regelbundna ”Nöjd Kund Index-mätningar” (NKI) inom den privata marknaden samt Klientnöjdhetsmätningar, som även de publiceras publikt.

Här till höger hittar du länkar till samtliga våra resultat, mätningar och utvärderingar.


*) PBM är sedan år 2014 godkänd vårdgivare i Stockholms läns landstings Vårdval som omfattar behandling av långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och/eller utmattningssyndrom samt sedan år 2016 i region Skånes Hälsoval.

**)Den privata marknad innefattar kunder från försäkringsbolag, andra företag och organisationer samt privatpersoner.Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.