Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Beteendebaserad Assessment

Bygg din konkurrenskraft som arbetsgivare; rekrytera och utveckla med hjälp av assessment.

Assessments handlar om att få en bild av en persons styrkor och utvecklingsområden, förväntade beteenden i arbetssituationen och vad som skapar motivation för individen i arbetet. Genom att koppla samman denna kunskap med information om organisationen, verksamheten och aktuell roll så maximerar du chansen för individen att lyckas i sin roll.

PBM hjälper dig att göra bedömningar kring individer i utvecklings- eller rekryteringssyfte för att hjälpa er att säkerställa att rätt person är på rätt plats eller får rätt utveckling. Vi samarbetar nära med kunden för att tidigt skaffa oss en djup förståelse av de krav som ställs i aktuell roll eller grupp. Vi hjälper er att identifiera vilka beteenden som leder till ert långsiktiga mål och hjälper er att ta fram en kravprofil utifrån detta.

PBM erbjuder fullskaliga assessmenttjänster och finns med i hela processen från att ta fram en kravprofil, intervjua och genomföra testning samt återkoppla resultaten till såväl individen som beställaren.

Samtliga konsulter som genomför assessments är leg. psykologer med gedigen erfarenhet av assessments inom näringslivet och offentlig verksamhet.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.