Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

 • Kontakta oss

 • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

25 september 2020

Framgångsrikt samarbete med NCC för att hantera och förebygga stress

När Martin Lindskog, HR Partner på NCC, hörde av sig till PBM med önskemål om att prova en ny metod för att hjälpa medarbetare som varit sjukskrivna på grund av stress, och redan fått rehabiliteringsinsatser, skapades programmet Praktisk Stresshantering med fokus både på individens rehabilitering och förutsättningarna för god prestation. Deltagarnas feedback om programmet har varit genomgående positiv och några nya stödinsatser har ännu inte behövts.


Rebecca Ryd och Kilian Müller - PBMRebecca Ryd och Kilian Müller - PBM

”Det är vanligt att medarbetare som genomgått rehabilitering kommer tillbaka till arbetet och upplever att det är en utmaning att fortsätta må bra, att hitta tillbaka till sin tidigare nivå av prestation och mående på arbetsplatsen”. Det säger Rebecca Ryd, psykolog och organisationskonsult på PBM, som skapat programmet Praktisk Stresshantering och samarbetat nära Martin och NCC genom hela projektet. NCC hade en önskan om att hjälpa medarbetarna komma vidare för att få bort begränsningar och nå sin tidigare potential och prestation, därför skapades ett kombinerat upplägg med fokus på både stressrehabilitering och arbete.

Ett av NCC’s huvudsyften var att ha en gruppintervention där deltagarna både kunde dela erfarenheter och ge stöd. Just gruppen har haft en positiv inverkan på projektet och något som deltagarna värdesatt mycket. Martin berättar; ”Att normalisera tillstånden som kan vara komplexa och förknippade med att man känner både skuld och skam för att man inte fungerar som man vill är en viktig del. Det är en sak att bryta benet, men när det är stressrelaterat så kan det vara svårt att ha förståelsen kring hur man reagerar”. Gruppen har tillsammans med Kilian Müller, psykolog på PBM, fått kunskap om bl.a stress, om återhämtning, sömn och beteendeförändring. Deltagarna har fått hemuppgifter mellan tillfällena och fått mycket utrymme till samtal och övningar under träffarna. ”Det var en positiv och nyfiken grupp som snabbt utvecklade ett förtroende för varandra. De var engagerade och aktiva vilket jag tror ytterligare förstärkte deras positiva upplevelse” säger Kilian Müller som jobbat med gruppen under projektets fem träffar.

I projektet ville PBM använda sina erfarenheter från stressrehabilitering genom att göra ett kombinerat upplägg med både praktisk stresshantering och möjlighet att förstå sin arbetssituation. ”Vi ser ofta att medarbetare i sin rehabilitering gör förflyttningar som det sedan är utmanande att upprätthålla när man återkommer till arbetsplatsen, som ju inte nödvändigtvis varit ute på någon förändringsresa under tiden” säger Rebecca Ryd. Att förstå sammanhanget man jobbar i var därför fokus i den organisationspsykologiska delen. Efter avslutat program träffade deltagarna Rebecca Ryd för en prestationskartläggning som handlade mindre om prestation i sig och mer om förutsättningarna för prestation. ”Genom att se individen som del av ett system, arbetsplatsen, kan vi då titta på faktorer som påverkar vad vi kallar prestationsbeteenden. Det kan vara att skriva avtal, att producera kalkyler, att coacha medarbetare, och på så vis få öga på faktorer som påverkar dessa beteenden. I en prestationskartläggning kan organisationspsykologen t.ex. identifiera att rutiner är otydliga, att medarbetaren får otydlig feedback i sitt arbete, att medarbetaren behöver kompetensutveckling för att känna sig tryggare i sitt uppdrag. Denna helhetsbild underlättar för chefer och arbetsgivare att stötta sina medarbetare att nå sina mål och prestera optimalt”. När program och prestationskartläggning avslutats träffade Rebecca Ryd och Kilian Müller varje deltagare och hens närmsta chef för att sammanfatta projektet och föra en dialog om hur man kan jobba vidare. ”Många av cheferna vi träffar i vårt arbete uppskattar att bli involverade i sina medarbetares rehabilitering. Det ger dem möjligheter att målmedvetet följa upp och på så vis vara stöttande i rehabiliteringsprocessen”.

Hur kommer NCC arbeta vidare efter projektet? Martin berättar att det finns intresse för projektet internt på NCC: ”Detta är en metod jag tror på. Det behövs ett förarbete med urvalet för att få en bra grupp men det är absolut en metod som vi vid behov kan tänka oss att jobba vidare med”.

2 juli 2020

Tio tips för en hållbar omstart under corona

Coronapandemin har utmanat både verksamheter och individer och tvingat fram en enorm omställning. Nu närmar sig hösten och ännu är inget sig riktigt likt.
För att stötta organisationer i att skapa hållbara, hälsosamma och högpresterande arbetsplatser under dessa omständigheter har vi tagit fram en guide med de viktigaste tipsen på en hållbar omstart.

Under våren har de flesta av oss utmanats på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Inom bara en vecka ställdes vår verklighet om och saker som tidigare togs för givet blev nu omöjliga – vi kunde inte resa, komma till vår arbetsplats eller träffa nära och kära.

För vissa samhällsbärande verksamheter ökade belastningen markant och personal har utsatt sig för ökade risker för att kunna ge den service och vård som uppdraget innebär. För våra kunder och samarbetspartners har denna period varit utmanande och svår på olika sätt, beroende på vilken verksamhet man driver.

PBM har arbetat med att stötta individer, grupper och organisationer i att orientera sig i denna nya verklighet, och läget är fortfarande osäkert när Sverige nu går in i en semesterperiod.

Nu står vi inför en höst där flera verksamheter planerar att försöka hitta en väg framåt i denna nya vardag och försöka återgå till ett läge närmare den löpande verksamheten. För att skapa en hållbar omstart i höst krävs planering, kommunikation och medvetna aktiviteter från ledare och HR inom verksamheten.

Vi har identifierat tio viktiga områden där vi formulerat råd till ledare, chefer och HR för att ta verksamheten framåt till hösten på ett hållbart sätt som tar osäkerheten skapad av coronapandemin med i beräkningarna. Dessa områden är:

 • Planera verksamheten inför hösten
 • Skapa en gemensam vision och riktning
 • Kommunikation och dialog
 • Omstart av team
 • Check-in i arbetsgruppen
 • Fånga upp individen
 • Optimera prestation i uppstarten
 • Skapa möjligheter för socialt stöd
 • Agera som en förebild
 • Skapa systematiskt lärande

Dessa tio råd har vi samlat i en guide: tio tips för en hållbar omstart. Du laddar ner den genom att klicka på länken nedan.

Våra rekommendationer riktar sig till alla nivåer: planering av verksamheten på ett nytt sätt, skapa förutsättningar för team att prestera samt ge stöd och involvera medarbetare.

Fyll i formuläret för att ladda ner  våra tio tips för en hållbar omstart


SENASTE

KATEGORIER

Arkiv