Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

Arkiv: juni 2015

15 juni 2015

Olika träningsupplägg - samma effekt

Träning på jobbet kan göras i form av en timmes sammanhängande gympa, i form av flera korta pass eller många snabbträningar. För nacke och axlar verkar alla upplägg göra samma - stora - nytta.
Det visar en nyligen publicerad dansk studie av 573 kontorsanställda.

Kontorsarbetare som styrketränar på arbetstid en timme i veckan minskar risken för smärtor i nacke och axlar med 50 procent.
Träningen har god effekt oavsett om den utförs under en sammanhängande timme, tre 20-minuterspass eller nio 7-minuterspass varje vecka under 20 veckors tid.

En av testgrupperna i denna studie fick minimal grad av handledning, eftersom man ville se om graden av deltagandet i gympan påverkades. Denna omständighet verkade dock inte leda till minskat engagemang i träningen.

Läs mer om studien

12 juni 2015

Vård och omsorg står för flest sjukfall

Anställda inom vård och omsorg utgör fortfarande den största gruppen av anställda med en mer omfattande sjukskrivning. Men den allra största risken för en mer omfattande sjukskrivning finns i gruppen serviceanställda.
Det visar statistik över år 2014 års sjukskrivningar som Försäkringskassan nyligen presenterat.

Högst andel sjukskrivna, 233 sjukfall per tusen anställda finns inom servicenäringen, som dock är en betydligt mindre grupp än vårdpersonalen. Serviceyrkena är ofta av den typ som saknar krav på gymnasieutbildning.
För vård- och omsorgspersonalen var andelen 171 sjukfall per tusen anställda år 2014. Psykologer och socialsekreterare hör till de vars sjukskrivningar ökat allra mest procentuellt sett mellan 2012 och 2014. Omsorgsyrken som förskolelärare och fritidspedagoger hade också relativt hög sjukfrånvaro.

Genomsnittet för samtliga yrken var 103 sjukfall per tusen anställda.

Ökningstakten 2012 och 2014 låg på mellan 9,5 procent.

Läs mer hos FörsäkringskassanSENASTE

KATEGORIER

Arkiv