Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

Arkiv: februari 2016

19 februari 2016

Rotera mera - variera arbetet

En strävan mot mer växlande arbetsuppgifter kan exempelvis betyda att dataarbetare och kontorsanställda börjar städa sina egna kontor. Sådana avbrott kan bli ett av flera sätt att förebygga fysiska belastningsskador, menar forskarna bakom en ny rapport.

Vi blir alltmer specialiserade, och dagens arbetsliv gynnar knappast fysisk variation av arbetsuppgifter. Lean production och outsourcing är trender med en baksida som kan ge belastningsbesvär och sjukdagar. Lösningen kan ligga i en medveten strävan mot mer växlande arbetsuppgifter.
Det menar Svend Erik Mathiassen, professor vid högskolan i Gävle, som på uppdrag av Arbetsmiljöverket gjort en sammanställning av det internationella forskningsläget på området fysisk variation i arbetet tillsammans med forskarkollegan Charlotte Lewis.

I en intervju med tidningen Arbetsliv har Mathiassen tagit sina tankar ett steg längre - att blanda olika yrken mer än idag ”Halva veckan jobbar man i vården, andra halva veckan framför en dator på ett callcenter”.
Endast cirka hälften av sysselsatta i Sverige tycker att de har ett omväxlande arbete, enligt Arbetsmiljöverkets tidigare rapporter.

Läs hela rapporten Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet.


1 februari 2016

Bokrecension: ADHD-hjälpen - För ett liv i balans

Ungefär tre procent av den vuxna befolkningen i Sverige har diagnos ADHD, vilket innebär att nittiosju procent inte har det. Katarina A. Sörngårds bok ”ADHD-hjälpen”- För ett liv i balans är enligt författarinnan själv först och främst skriven för de tre procent som har diagnos ADHD. Efter att ha läst boken är jag dock övertygad om att en stor del av övriga nittiosju procent också kan ha mycket glädje och nytta av denna bok.

adhd

Vi får i början av boken stifta bekantskap med fem personer, alla med diagnosen ADHD, och genom boken får vi sedan följa dessa personer i deras förändringsarbete mot ett liv i balans, som äger rum på olika plan i livet, både arbete och fritid.

Boken är efter den inledande presentationen indelad i två delar, där del 1 har rubriken: ”Lär känna din ADHD” och här beskriver Sörngård kärnfullt och pedagogiskt kärnproblemen vid ADHD. Med hjälp målande beskrivningar och användandet av citat som är vanliga att personer med ADHD ofta får höra tex ”Du lyssnar ju inte på vad jag säger!” ”Du får ju aldrig någonting gjort!” skapas en tydlig bild kring ADHD-problematik på bara några få sidor. Sörngård beskriver vidare hur en ADHD-utredning går till, vad samhället kan erbjuda och vilken behandling som finns för personer med ADHD.

ADHD, eller uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning som är det svenska namnet på diagnosen, är en så kallad utvecklingsrelaterad störning vilket innebär att hjärnans utveckling har tagit en annan riktning än vad som är vanligast hos personer. För att få diagnos: ADHD behöver du uppfylla de kriterier som finns uppsatta för diagnosen i de diagnossystem som kallas ICD och DSM. Dessa system uppdateras kontinuerligt i takt med att nya forskningsrön tillkommer. (Idag används vanligen ICD-10 och DSM-IV eller DSM 5, som nyligen lanserats). För att få en ADHD-diagnos måste det också uteslutas att symtomen på ADHD inte beror på något annat, till exempel ett trauma eller långvarig stress. Detta är viktigt för att kunna erbjuda personer rätt sorts behandling.

Även om inte just du som läser detta uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos så kan det hända att du ändå känner igen dig i de svårigheter som de personer som har ADHD upplever. Det kan vara så att du bara har en av dessa svårigheter, eller att du har allihopa, men inte i tillräckligt stor utsträckning för att få en diagnos, dock kan det vara i tillräckligt stor utsträckning för att de skall ställa till det för dig i din vardag. Enligt mig så är Katarina A. Sörngårds bok en ypperlig självhjälpsbok för alla som vill förändras och skapa ett liv i mer balans, med eller utan en klinisk diagnos.

Förändringsarbete, exempelvis mot ett liv i balans, bör alltid börja med att fundera kring i vilken riktning du vill gå, vilka värderingar du har och vilka konkreta delmål det skall finnas längs vägen. Sörngård avslutar del 1 av boken med att noggrant gå igenom strategier och redskap kring hantering av mål, motivation, förändringsarbete, självförtroende och självkänsla. Enligt Sörngård är självkänsla och självförtroende en konsekvens av att leva i enlighet med sina mål och värderingar.

Del 2 har rubriken: ”Lär dig hantera din ADHD med effektiva strategier.” Strategierna som beskrivs i boken är kopplade till specifika svårigheter som är vanliga vid ADHD. Svårigheterna som beskrivs är: Att planera, att organisera, att lära sig bromsa, att reglera känslor, att förbättra sin uppmärksamhet och avslutningsvis kommunikation och konflikthantering. Vilka är då strategierna och varifrån kommer de? Sörngård utgår ifrån den psykologiska behandling som har starkast vetenskapligt stöd vid behandling av ADHD, KBT( kognitiv beteendeterapi) och hon beskriver interventioner som är vanliga i många, för att inte säga i princip alla KBT-behandlingar, som exempelvis Kedjeanalyser, olika känsloreglerings- och andningsövningar (andas i fyrkant), kognitiv omstrukturering, övningar som syftar till att stanna i en känsla (SOAS- stanna upp, observera, acceptera, släpp) och effektiv problemlösning. Sörngård går även igenom grunden för KBT och redogör för kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden. Vad som, i mitt tycke, skiljer Sörngårds bok från många andra böcker om KBT är att hon tydligt kopplar interventionerna till specifika problem och till personer som vi lärt känna i början och genom boken, vilket gör att interventionen blir levande och enkla att förstå och ta till sig.

Det är nog ovanstående del, del två, som jag tänker kan tilltala flest läsare, även om även del 1 med fördel kan läsas av fler än bara personer med ADHD och deras närmast anhöriga, jag tänker då på chefer och medarbetare exempelvis. På ett personligt plan gav kapitlet ”att organisera” mig goda tips och idéer. Därtill har jag fått med mig värdefulla kunskaper kring ADHD som jag har haft stor nytta av i mitt arbete som psykolog, inte minst de många fina formuleringar, liknelser och förklaringar som Sörngård bjuder på.

I slutet av boken finns även övningsformulär som är till en hjälp i förändringsarbetet. Formulären kan även skrivas ut på bokens hemsida www.nok.se/adhdhjalpen

Boken avslutas sedan med två kompletterande kapitel som vänder sig direkt till anhöriga.

Jag kan varmt rekommendera boken till de tre procent med diagnos ADHD, men även till anhöriga, kollegor, lärare, psykologer (och övriga professionella som arbetar med personer med diagnos ADHD) samt till dig som önskar få lite mer balans i ditt liv, utan att uppfylla kriterierna för en klinisk diagnos. Kort sagt till en stor del av tre plus nittiosju procent.

Ingrid Josefsson
Leg.Psykolog

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv