Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

Arkiv: september 2016

27 september 2016

Aktivitetsbaserade kontor blir vanligare

Försäkringskassan, en myndighet med stor erfarenhet av andras sjukskrivningar och stress på jobbet, har valt en aktivitetsbaserad lösning för sitt kontor i Stockholm.

Allt fler kontor blir aktivitetsbaserade, vilket innebär att de anställda arbetar i olika zoner som anpassas efter arbetsuppgiften. Försäkringskassan är en myndighet som valt den lösningen.
Konceptet är inte detsamma som för öppna kontorslandskap. På den aktivitetsbaserade arbetsplatsen finns tysta zoner, gemensamma ytor, projektytor, konferensrum. Kaffeautomaterna är strategiskt placerade för att underlätta möten.

Men oavsett om man arbetar i kontorslandskap, aktivitetsbaserat eller i egna rum är det viktigt att skilja på sina aktiviteter. Vi behöver till exempel fokustid, lektid, relationstid, avslappningstid och sovtid. Därtill utrymme för inre reflektion och fysisk aktivitet. (Källa: Studien "The healthy mind platter" av doktor Dan Siegel, Mindsight institute)

Läs mer i DN  

14 september 2016

Allt fler får bettskena

Tandläkare skriver allt oftare ut bettskenor. Stress anses vara en av orsakerna till ökningen.

Bettskenorna ska motverka tandgnissling och smärtor i mun och ansikte. Sedan 2009 har förskrivningen ökat med 27 procent, allra mest bland unga kvinnor samt bland män mellan 70 och 79 år.

Hos vissa patienter är stressen en trolig orsak till att käkarna pressas ihop nattetid och ger spänningar och smärtor. Tandläkarna kallar dem ”stress- och presspatienter”. Antingen är det flickor i tredje ring på gymnasiet eller så är det vuxna mitt i karriären, säger övertandläkare Anna Appelgren som intervjuas av SVT Nyheter.

Läs mer hos SVT2 september 2016

Ledarutveckling i praktiken

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett av de företag som valt att anlita PBM för sin ledarskapsutveckling och företagets VD Mats Bergstrand samt HR ansvariga Pernilla Obert Nielsen berättar i en intervju om på vilket sätt detta har varit gynnsamt i deras organisation.

Arkitekterna Krook & Tjäder är en mycket framgångsrik arkitektbyrå som under 10 år vuxit från att ha varit ett litet ägarstyrt företag till att vara över 150 medarbetare med kontor i 7 städer (Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Östersund, Uppsalaoch Borås). Med denna expansion har ett ökat behov av struktur uppstått. Initieringen av ett större ledarskapsutvecklingsprogram har därför varit ett strategiskt grepp som också syftar till att gynna spridningen av tydliga företagsvärderingar inom organisationen samt att gynna arbetsglädje för de anställda.

Mats och Pernilla berättar, att vid valet av utförare till detta uppdrag stod PBM ut.

-Vi valde, bland de som inkommit med offert, en samarbetspartner som arbetar på ett liknande sätt som vi jobbar med våra kunder dvs. med anpassning till vad kunden har för behov och önskemål och vad som är viktigt för dem. Och samtidigt är det viktigt att utföraren också kan bidra med nya perspektiv, baserat på den specialistkunskap som finns.

Det var tydligt i upplägget vi fick av PBM att det inte gavs ett ”färdigt paket”, utan det fanns ett intresse av att få information om företaget och våra värderingar säger Pernilla.

Mats och Pernilla är båda överens om att det innebär att PBM, redan innan offert skrivits, lyhört har fångat upp önskemål, specifika målsättningar i företaget, företagets värdegrund och också kopplat det till relevant forskning.

Det skräddarsydda programmet baserades på inlärningspsykologi (Organizational Behavior Management), situationsanpassat ledarskap och evidensbaserade modeller för grupputveckling (Integrated Model of Group Development). Konkret har det hållits personliga intervjuer före start, workshops med fokus på utvecklandet av de individuella ledarna som en grund för fortsatta workshops i att leda medarbetare. Därtill har uppföljande intervjuer gjorts.

Hur har då interventionerna, rent konkret, påverkat i företaget?

Det har ännu inte gått så lång tid sedan själva programmet genomfördes men Pernilla berättar att hon märker av en ökad lustfylldhet att arbeta med ledarskapsfrågor.

- Jag kan se, som en tidig effekt, att den löpande dialogen bland våra ledare ökat. Liksom dialogen mellan olika grupper, och våra ledare har berättat att de värdesätter det mycket. 

Och programmet har också lett fram till fortsatt ledarskapsutveckling, Pernilla berättar vidare:

- Vi har redan idag strategiska fokusområden bl.a. gällande ledarskapet, men programmet har hjälpt oss att ytterligare specificera och tydliggöra vad vi behöver jobba vidare med. Vi kommer skapa ett ledarforum där vi en gång per termin fortsätter att prata om de viktiga frågorna. Med hjälp av de metoder vi fått av PBM, metoder som senaste forskningen säger fungerar, kan vi praktiskt arbeta kring ”hur gör vi nu varje dag för att på bästa sätt utveckla våra medarbetare. ”

Mats säger att han kan se ytterligare två konkreta effekter.

- Vi är ett företag som är ISO-certifierat, och med den nu gällande isostandarden som har fokus på ledarskapet, gör insatsen att vi på ett bra sätt kan bemöta dessa krav. Och på liknande sätt även riktlinjerna i den nya AFS:en. Därtill har det gett verktyg att inom företaget kunna arbeta kompetensutvecklande, vilket ju ytterst även kan vara gynnsamt i samband med nyrekryteringar.

De positiva effekterna av ledarskapsutvecklingsprogramet har alltså redan kunnat skönjas, och faktiskt också på ett sätt som går i linje med företagets värderingar. Pernilla flikar in att själva handlingen att initiera en ledarskapsutvecklingsinsats går i linje med minst två av företagets viktiga värderingar omtanke och prestigelöshet.

- Det som PBM tar fasta på, utifrån forskning, är ju det utvecklande ledarskapet, viket går i linje med att vi vill ha ledare som får dig som anställd att växa. En utbildning med detta fokus motverkar ju då stelbenta hierarkier eller glastak, vilket visar på prestiglöshet.

Mats summerar:

-Att vi valt att satsa på att ha utbildningen, och aktivt arbetar med att utveckla ledarskapet, visar att dessa frågor är viktiga för oss. Och genom att ta till sig rön och arbeta utifrån metoder som ger en större arbetsglädje och utveckling för den anställda, visas omtanke.


Cecilia Hulthe
Leg psykolog
PBM

1 september 2016

Sittande arbete sliter minst på knä och höft

Arbetsmiljön har betydelse för artros i knä och höft. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i en ny rapport.

Personer som arbetar i knästående eller stående löper större risk för artrosbesvär i knä än andra. Fysiskt ansträngande arbeten innebär ökad risk för artrosbesvär i såväl knä som höft.

Alla de arbetsställningar som undersökts i översiktens olika studier ledde till förhöjd risk för artros i knä och/eller höft – utom sittande.

Läs mer: Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär
1 september 2016

25 timmars arbetsvecka toppar hjärnan

Kortare arbetsveckor optimerar hjärnan.
Och heltidsarbete fem dagar i veckan är i allmänhet negativt för vår kognitiva funktion - åtminstone efter 40 års ålder.
Det visar australienska studieresultat som presenterades under sommaren.

Gör inte ett IQ-test efter en full arbetsvecka om du är 40 år eller äldre. Eller om du inte jobbat alls under en tid. Både för mycket och för lite arbete kan nämligen innebära kognitiv försämring, visar studien.

Forskarna lät testa kognitiva funktioner hos 6000 personer över 40 års ålder, och jämförde sedan hur resultaten stämde överens med deras veckoarbetstid.
Deltidsarbete motsvarande 22-30 timmar i veckan gav försökspersonerna bäst chans till goda resultat i de läs-, mönster- och minnestester som användes.

Studien hittar du här: Use too much and lose it? The effect of working hours on cognitive ability.SENASTE

KATEGORIER

Arkiv