Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

Arkiv: oktober 2016

9 oktober 2016

Vänlighet ledstjärna i framgångsrika team

Vänlighet och psykologisk trygghet är det vinnande konceptet för att skapa ett framgångsrikt team.
Det konstaterar forskare på Google som sammanställt studier kring varför vissa grupper lyckas bättre än andra.

Något förvånande var att graden av framgång inte tycktes vara beroende av vilka personer som ingick i gruppen. Vad som däremot visade sig spela en avgörande roll var de normer och outtalade regler som styrde hur gruppen fungerade.

De team som lyckades bäst med sina målsättningar var sådana där alla respekterade varandras åsikter och känslor, och lät alla i gruppen komma till tals i lika stor utsträckning. Dessa team kännetecknades alltså av ett vänligt arbetsklimat där medlemmarna kunde våga ta risker, dela med sig av idéer eller ställa frågor utan att vara rädda för att bli hånade eller ifrågasatta.
Psykologisk trygghet är en framgångsfaktor som kan förstärkas på flera sätt.

Läs mer om det så kallade Aristotelesprojektet hos Adecco

2 oktober 2016

KBT via nätet kan hjälpa vid prokrastinering

Prokrastinering, tendensen att skjuta upp, kan få negativa konsekvenser både för hälsa och prestation. En svensk forskargrupp har undersökt vad ett internetbaserat KBT-program har för effekt på de här personernas välbefinnande.

150 personer med prokrastineringsproblematik lottades till antingen internetbaserad självhjälpsbehandling eller handledd gruppterapi. Terapitiden var 8 veckor.

Vid uppföljning efter avslutat program samt efter ett år undersöktes förändringar i benägenhet att skjuta upp saker, livskvalitet, depression och ångest. Båda grupperna hade förbättrades i ungefär lika hög grad, även vid långtidsuppföljning.

Resultaten visar att även KBT via nätet kan vara en användbar terapi för människor som har stora problem med prokrastinering.

Läs mer om studien.


SENASTE

KATEGORIER

Arkiv