Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

Arkiv: mars 2017

13 mars 2017

Grattis Doktor Rozental!

Vi har sedan 2013 haft förmånen att följa Alexander Rozentals arbete som psykolog, först som anställd hos oss och sedan i form av samarbete under hans doktorandstudier. Det är väldigt roligt att kunna konstatera att Alexander numera kan titulera sig Fil. Dr. utöver Leg. Psykolog.

Alexander under disputationen. På bilderna syns också opponenten Adam S. Radomsky PhD, Professor at Concordia University

Självklart är det roligt på ett personligt plan för oss som känner Alexander, men det finns två aspekter på hans forskning som gör den här disputationen extra rolig;

För det första har forskningen bedrivits i kombination med samtidigt kliniskt arbete –det är en oerhörd tillgång när forskning utförs med ett ben i den kliniska vardagen, eftersom det bidrar till att undvika den klyfta som annars lätt uppstår mellan teori och praktik.

Den andra aspekten som är väldigt glädjande i sammanhanget är ämnet för avhandlingen, nämligen biverkningar eller om man så vill ”negativa effekter av internetförmedlad-KBT”. Det är modigt och viktigt att undersöka helheten, även för generellt mycket verksamma behandlingar.

Studierna Alexander genomfört är naturligtvis också högst relevanta för ”vanlig KBT” och påminner oss om att även om KBT är en effektiv behandlingsmetod vid en mängd tillstånd så behöver man som behandlare verkligen veta vad man gör och ständigt utvärdera sitt arbete tillsammans med patienten.

Den som vill ta del av hela avhandlingen finner den här: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1045149&dswid=8696

Vill man veta mer om Alexander, så finns information här: http://w3.psychology.su.se/staff/aroze/

Andreas Schill, Leg. Psykolog/Regionchef PBM

10 mars 2017

Chefshandledning i grupp hos PBM i Göteborg

PBM möter en allt större efterfrågan av handledning av chefer i grupp. Därför erbjuder vi nu öppna handledningsgrupper för chefer på olika nivåer.

168366443

Vår erfarenhet är att vara chef och ledare kan upplevas ensamt. Ofta står chefer inför likartade utmaningar, och att utbyta erfarenhet med andra bidrar till en större möjlighet till insikter och problemlösning i den egna organisationen. Andra chefer och kollegor blir här viktiga samtalspartners som inspirerar till att utveckla och förnya sin ledarskapsrepertoar.

Handledningen på PBM i Göteborg är processinriktad, och innebär analys av och reflektion över ledarrollen och dilemman man står i som chef. Dessutom kommer deltagarna att få ta del av teori om ledarskap och grupprocesser, och få möjlighet att lära sig konkreta verktyg kopplade till neuroledarskap, KBT och OBM. Alla PBM:s handledare är leg psykologer med gedigen erfarenhet av chefshandledning och ledarutveckling på olika nivåer i organisationer.

Syftet är att deltagarna genom att både dryfta egna problemställningar och ta del av andras, ökar möjligheten till inlärning och utveckling av det egna ledarskapet.

Målet är att ge inspiration i ledarskapet, att upptäcka fler handlingsalternativ och börja använda nya verktyg i vardagen som ledare.

Anmälan och frågor: infogoteborg@pbm.se
Charlotte Råwall, charlotte.rawall@pbm.se, 0707-67 55 11

Vi erbjuder även företagsanpassad chefshandledning.

PBM Göteborg, Kyrkogatan 44, 411 15 Göteborg, 031-386 69 00

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv