Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

 • Kontakta oss

 • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

Arkiv: april 2020

29 april 2020

"Tålamod viktigt när man jobbar med förändring"

En ny rapport som tittar på hur organisationer kan bli bättre på förändring har precis släppts. Den lyfter fram medarbetarfokuset, vilket är viktigt då fokus ofta hamnar på ledarskapet – något som kan skapa både höga förväntningar och stor press, kommenterar Rebecca Ryd, leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Malmö.

Rebecca Ryd är leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Malmö.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sammanställt forskning över organisationer i förändring för att undersöka vilka faktorer som ses som viktiga för att skapa hög förändringskompetens på arbetsplatser. De områden som anses som viktigast inkluderar ledningens agerande, medarbetarnas inställning och tidigare erfarenheter, information och delaktighet samt möjlighet till utveckling och lärande.

- Det är flera viktiga fynd som lyfts fram i rapporten. Framförallt tycker jag att det är positivt att författarna lyfter medarbetarfokuset. Fokus hamnar ofta på ledarskapet och förändringens resultat står och faller med ledarens förmåga att genomföra. Det är stora förväntningar att leva upp till och pressen blir därefter, kommenterar Rebecca Ryd, som är specialistutbildad i systemisk prestationsledning och har arbetat med förändringsprocesser i verksamheter över tio år.

Hon menar att det inte är konstigt att ledare ibland kan upplevas som för ”förändringsnödiga” och på så vis upplevs ha mindre tålamod och utrymme för att förstå medarbetarperspektivet och det motstånd som kan uppstå:

- För det är just tålamod och tid som behövs för att jobba med motstånd. Motstånd mot förändring kan lätt ses som en sten i skon för den strategiska ledningen – man har ju identifierat utvecklingsmöjligheter och ser långsiktiga och ekonomiska fördelar med att ändra om.

- Då blir det frustrerande när medarbetarna inte ser dessa och ifrågasätter eller fortsätter göra så som de brukar göra. Här hamnar man vid ett vägskäl och det är väldigt lätt att förändringsprocessen blir ledningens och inte organisationens i sin helhet.

Det, säger Rebecca Ryd, kan skapa en polariserad situation, med en ledning som sluter upp kring varandra och medarbetare som använder sina påverkansmedel för att göra sina röster hörda.

Flera av studierna som myndigheten har gått igenom fokuserar på motstånd mot förändring och hur motstånd kan brytas. ”Förändringsmotstånd kan också ses som en berättigad och nödvändig reaktion i en illa genomförd eller feltänkt förändringsprocess. Det kan också ses som ett tillfälle att skapa öppenhet, möjlighet att påverka, möjlighet att utnyttja kunskaper och erfarenheter som finns spridda i organisationen och därmed bygga förändringskompetens,” säger Cathrine Reineholm vid Linköpings universitet, en av författarna till kunskapssammanställningen.

- Jag delar författarnas uppfattning att motstånd behöver förstås. Det finns orsaker till människors beteenden och tidigare negativa upplevelser kommer att styra dessa beteenden på ett kraftfullt sätt, det ser vi på PBM varje dag i våra uppdrag, säger Rebecca Ryd.

- Förstår vi inte hur detta hänger ihop kommer det bli svårt att få medarbetarna med sig, och att lyckas.

En ordentlig dos nyfikenhet, detta mycket effektiva verktyg, behövs alltså för att kunna förstå hur historien och tidigare erfarenheter påverkar medarbetarna och deras tillvaro:

- För erfarenheterna är ett filter genom vilket all information vi får till oss silas. Förstår vi förutsättningarna kan vi vara tydligare med vår kommunikation och, som författarna skriver, anpassa och modifiera planer och strategier, säger Rebecca Ryd.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap konstaterar att det finns behov av mer forskning på området, särskilt studier som följer förändring över tid och studier som involverar fler branscher och sektorer.

- Jag ser fram emot att följa utvecklingen på området, mer forskning behövs, och väl genomförda longitudinella studier skulle vara jättespännande att ta del av, avslutar Rebecca Ryd.

Läs hela rapporten Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser här

20 april 2020

Så kan du skapa förutsättningar för god sömn

God sömn är viktig för vår hälsa. Att någon gång under livet drabbas av problem med sömnen är vanligt. Det går dock att skapa förutsättningar för att få bättre sömn. Här ger våra leg. psykologer och organisationskonsulter Emilia Hellberg och Ulrika Backlund sina bästa tips på vad du kan göra för att öka möjligheten till bättre sömn.

Det går att skapa förutsättningar för bättre sömn.

Att sova kan liknas vid att ladda din mobil och samtidigt sätta den på flygplansläge: du både fyller på och sparar energi genom sömnen. Därför är en god sömn viktig för vår hälsa.

Det finns en ganska utbredd myt om att alla behöver åtta timmars sömn, men faktum är att det inte går att ge en exakt siffra på hur många timmar vi behöver sova. Spannet för vuxna ligger normalt på mellan fyra och tio timmar per natt. Det viktigaste är inte hur många timmar du sover utan den bästa måttstocken på hur sömnen fungerar är snarare hur pass utvilad du känner dig under dagen.

Tillfälliga sömnsvårigheter drabbar i stort sett alla och innebär sällan långsiktiga problem. Blir sömnproblemen mer långvariga kan det dock ge upphov till en rad negativa konsekvenser för kropp och psyke och kan då kräva att du förändrar något i din situation för att kunna sova gott igen.

Sömnsvårigheter beror sällan på en enskild orsak och alla som någon gång har kämpat med sin sömn vet hur det är svårt att direkt påverka sömnen. Du kan inte beställa god och återhämtande sömn. Det du kan påverka är en del av de faktorer som i sig påverkar sömnen. Två tumregler kan hjälpa dig när det gäller att öka förutsättningarna för god sömn:

1. Hjälp hjärnan att förstå när det är dags att sova och förstärk hjärnans koppling mellan säng och sömn. 

 • Försök att gå och lägga dig och gå upp vid ungefär samma tid varje dag.
 • Tillämpa en återkommande rutin för hur du varvar ner inför sänggående (gör samma sak vid samma tid, varje kväll).
 • Använd sängen till sömn och bara sömn (med undantag för sex). Gå upp en stund och ägna dig åt något annat (förslagsvis din nedvarvningsrutin) om du har svårt att somna och vänta tills du blivit sömnigare (ögonlocken åker igen) innan du återvänder till sängen.
 • Låt bli att sova någon annanstans i hemmet än i din egen säng. 

2. Skapa en gynnsam yttre och inre sovmiljö 

 • De flesta hjärnor sover som bäst i ett mörkt, lagom tyst och svalt rum.
 • Rensa ditt sovrum på störande moment. Kanske kan du skaffa en gammal väckarklocka och lämna telefonen (och därmed instagram och jobbmejl) utanför sovrummet?
 • Undvik att stirra in i ljus- (och uppiggande) källor (tv, mobil, ipad, laptop) alltför nära inpå sänggåendet. De har en tendens att väcka oss!
 • Försök att komma ut runt lunch när solen står som högst för att hjälpa kroppen att ställa din sovklocka. Eller välj bordet närmast fönstret vid lunch.
 • Försök att bli lite småsvettig varje dag. För sömnens skull är det bra att vara fysiskt aktiv under dagen – men inte för nära inpå läggdags.
 • Du kanske också behöver reflektera kring om din stressnivå inverkar på sömn och i den mån det går försöka föra in mer återhämtning under dagtid.
 • Hur ser din konsumtion av koffein, alkohol, nikotin och socker ut? Finns behov av att dra ner eller låta bli för nära inpå sömnen?  

Lycka till och sov gott!

7 april 2020

Att leda andra i en oviss tid

Ovisshet är ofta svårt att hantera. Om ovissheten kombineras med potentiella eller reella hot, hamnar vi i ständig beredskap med förhöjda stressnivåer. Våra reaktioner kan då te sig irrationella.
Men det finns sätt att hantera oro och stress på. Du som ledare kan påverka och lugna ner en svår situation. Måns Danneman, leg. psykolog och organisationskonsult vid PBM i Göteborg ger här sina bästa tips.

Måns Danneman är leg. psykolog på PBM i Göteborg.

Ovisshet är oerhört svårt för oss människor att hantera. Hur smärtsamt det än må vara så har vi ofta lättare att förhålla oss till faktiska negativa omständigheter än till potentiellt negativa omständigheter. Jämför till exempel situationerna där någon har en nära anhörig som gått bort och någon har en nära anhörig som är försvunnen. I det första fallet kan vi gå igenom en plågsam sorgeprocess, men i det andra fallet så kan vi varken sörja eller glädjas utan tvingas gå i ovetskap och pendla mellan hopp och förtvivlan.

Hot i kombination med ovisshet gör att vårt alarmsystem är konstant påslaget och vi hamnar därför i ett beredskapsläge. Detta innebär förhöjda stressnivåer. Med förhöjda stressnivåer så kommer vi inte bara till sist bli uttröttade, utan det ökar även risken för förhastade och felaktiga beslut som kan bli mycket kostsamma. Med ökad stress minskar nämligen vår förmåga till komplext tänkande.

Hur kan du som ledare i en situation fylld av ovisshet och potentiella hot tänka och agera?

Förstå olika reaktioner

Tänk på att vi reagerar olika i kris. Eftersom vi har olika livssituationer, olika livserfarenheter, olika resurser (socialt, ekonomiskt, med mera) och olika personligheter kommer vi följaktligen också att reagera olika. Exempel på reaktioner kan vara irritation, ilska, passivitet, apati, ledsenhet, nedstämdhet, oro, ångest, muskelspänningar och sömnbesvär, men även ökat målfokus hos vissa individer. De kan dessutom variera från tid till annan. Vid ökad stress och press riskerar vi inte bara att reagera annorlunda utan dessutom starkare. Bli inte förvånad om du kommer se en del till synes irrationella beteenden och beslut under den här tiden.

Hantera stress

Det finns mycket att vinna på att komma ner i varv, både för dig och för dem omkring dig. Det kan kanske låta förenklat och klyschigt, men utifrån ovanstående punkter så kan vi följaktligen se ökade risker av olika slag i kristider. Behovet är således större än någonsin att göra vad vi kan för att hantera våra stressnivåer och ta hand om oss. Alla känner till vikten av fysisk aktivitet, men det är av extra stor vikt med ökade stressnivåer. Ett kompletterande inslag är mindfulness. Har du inte möjlighet att träffa någon som kan lära dig – testa en app eller kolla på Youtube. Kom även ihåg att vårda din sömn. Det är lätt att hamna i en ond spiral av oro, stress och ökade sömnsvårigheter. Sist, men inte minst: glöm inte bort att det är som viktigast att göra sådant vi mår bra av när påfrestningarna runt om oss är som störst.

Hantera oro

Skilj på hypotetisk och konkret oro. Vid hot får vi ofta impulser att lösa problemet. Att ta tag i problemet är en alldeles utomordentlig strategi när det handlar om konkreta utmaningar, men när det handlar om så kallad hypotetisk oro, det vill säga ”tänk om…”, så får strategin motsatt effekt. Vi försöker då lösa problem som inte uppstått än och vi kan då hålla på i evigheter med allt mer tilltagande anspänningsnivå i kroppen som konsekvens. Det handlar då istället om att släppa taget om orostanken. Våra hjärnor kommer inte automatiskt att göra den här uppdelningen mellan hypotetisk och konkret oro åt oss utan det får vi göra ”för hand”. Rör det sig om en hypotetisk orostanke så skriv ner den, distrahera dig med något annat och ta istället upp orostanken under en ”orosstund” senare på dagen. Om du då behöver det. Chansen är stor att du då fått distans till orostanken och inte längre behöver orosstunden.

Kommunicera tydligt

Tydlig kommunikation är extra viktigt i en svår tid. Man kan på olika sätt minska upplevelsen av ovisshet och på så sätt minska oro och stress. Ta initiativet och börja kommunicera och låt inte anställda, kunder och medier börja spekulera. Var transparent med vad ni som organisation vet och vad ni gör. Undanhåll inte fakta. Det är bättre att säga att ni inte vet. Man kan alltid komplettera allt eftersom fakta tillkommer. Kom också ihåg att i kriser kommer vi att titta mer på hur våra ledare agerar. Var därför en förebild och agera såsom du vill att andra ska göra. Vill du få till en förändring så behöver du vara först med att göra det. Folk kommer följa de ledare som de respekterar.

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv