Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

17 september 2019

Behandla talängslan med virtual reality

Nu börjar PBM att använda sig av virtual reality, VR, för att hjälpa människor att komma över sin talängslan.
- Det finns de som faktiskt väljer bort studier, en befordran eller karriärmöjligheter för att man vet att det innebär att man måste tala inför folk. Men man måste inte göra det, det finns behandling, säger Andreas Schill, leg. psykolog och affärsområdeschef på PBM, som har utvecklat PBM:s arbete med VR-teknik.

Andreas Schill, leg psykolog och affärsområdeschef på PBM.

Talängslan – rädsla att tala inför grupper av människor – är ett väldigt vanligt problem. Större delen av befolkningen känner obehag när de ska tala inför andra, men beroende på vilken studie man hänvisar till så är det mellan 15-30 procent som får reella svårigheter på grund av sin talängslan.

- Det finns två huvudgrupper bland dem som har stora problem: de som har en socialfobisk problematik och som tycker att det är jobbigt att bli granskad och bedömd eller att interagera med andra människor, och de som får prestationsångest när de måste prestera på beställning, förklarar Andreas Schill.

Nu börjar PBM att använda sig av virtual reality, VR, för att hjälpa människor att komma över sin talängslan. Med hjälp av ett headset får klienten öva på att tala inför en virtuell publik. VR ger också stora möjligheter att skräddarsy scenarion som olika miljöer, typer av publik och storlek på grupp.

Det fysiska obehag som uppstår när personer med talängslan befinner sig i dessa situationer kan handla om att hjärtat slår fort och händerna kan bli svettiga – kroppen signalerar helt enkelt extrem fara. Det gör att man blir väldigt fokuserad på känslan och tar till olika former av säkerhetsbeteenden för att på så sätt ta sig ur faran: tittar i taket, pratar för fort eller till och med börjar undvika situationer som kräver att man talar inför grupper.

- Men detta leder till att man blir sämre på att hantera situationen och det blir på så vis en självuppfyllande profetia. Det finns de som faktiskt väljer bort studier, en befordran eller karriärmöjligheter för att man vet att det innebär att man måste tala inför folk, säger Andreas Schill.

Men det finns effektiv hjälp att få och med VR-teknik har det blivit enklare att behandla de problem som talängslan ger upphov till. En psykolog kartlägger de säkerhetsbeteenden som en person har och sedan får hen öva på att tala inför olika slags grupper utan att använda sig av sina säkerhetsbeteenden.

Traditionellt sett har behandlaren tvingats samla ihop en grupp personer för att patienten ska kunna träna, men med hjälp av VR-teknik har det momentet blivit betydligt lättare.

- VR är tillräckligt likt verkligheten för att hjärnan ska bli lurad och tro att den befinner sig i en ångestladdad situation. Man måste även öva sig i verkliga situationer, men VR är ett utmärkt inslag i behandlingen, säger Andreas Schill.

Användning av VR-teknik förenklar behandling av talängslan.

VR-teknik används också i andra slags behandlingar för rädslor som är besvärliga att iscensätta i verkligheten, exempelvis flygrädsla och höjdrädsla, men även i smärthanteringsprogram eller för att skapa lugna miljöer genom meditation.

- Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att använda VR-teknik som medium i behandlingar. Det finns också en stor patientgrupp, det finns ett stort lidande och det finns ett enkelt sätt att behandla det. Därför satsar PBM nu på VR, förklarar Andreas Schill.

Användningen av virtual reality-teknik vilar på en väl underbyggd vetenskaplig grund. Själva behandlingsprincipen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och även om tekniken är ny så finns det många studier som visar på mycket goda resultat. Amerikanska försvaret har gjort många studier som visar hur väl VR-teknik har kunnat användas i behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos krigsveteraner. När det gäller talängslan finns det två studier som visar effektiviteten i upplägget hos både vuxna och skolungdomar, samt PBM:s egen studie som är en effektivitetsstudie och visar att VR går att använda på ett effektivt vis inom ramen för en vanlig psykologmottagning.

- Det en person som går i behandling hos oss får lära sig med hjälp av VR är att det inte är så jobbigt att prata inför människor som man trott och att det faktiskt fungerar. Man lär sig att andra inte märker ens nervositet så mycket – och slutligen att man är ganska bra på det, säger Andreas Schill.

 Från och med den 1 oktober går det att få behandling för talängslan med hjälp av VR-teknik hos PBM. Klicka här för kontakt och mer information om VR-behandling mot talängslan

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv