Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

10 mars 2017

Chefshandledning i grupp hos PBM i Göteborg

PBM möter en allt större efterfrågan av handledning av chefer i grupp. Därför erbjuder vi nu öppna handledningsgrupper för chefer på olika nivåer.

168366443

Vår erfarenhet är att vara chef och ledare kan upplevas ensamt. Ofta står chefer inför likartade utmaningar, och att utbyta erfarenhet med andra bidrar till en större möjlighet till insikter och problemlösning i den egna organisationen. Andra chefer och kollegor blir här viktiga samtalspartners som inspirerar till att utveckla och förnya sin ledarskapsrepertoar.

Handledningen på PBM i Göteborg är processinriktad, och innebär analys av och reflektion över ledarrollen och dilemman man står i som chef. Dessutom kommer deltagarna att få ta del av teori om ledarskap och grupprocesser, och få möjlighet att lära sig konkreta verktyg kopplade till neuroledarskap, KBT och OBM. Alla PBM:s handledare är leg psykologer med gedigen erfarenhet av chefshandledning och ledarutveckling på olika nivåer i organisationer.

Syftet är att deltagarna genom att både dryfta egna problemställningar och ta del av andras, ökar möjligheten till inlärning och utveckling av det egna ledarskapet.

Målet är att ge inspiration i ledarskapet, att upptäcka fler handlingsalternativ och börja använda nya verktyg i vardagen som ledare.

Anmälan och frågor: infogoteborg@pbm.se
Charlotte Råwall, charlotte.rawall@pbm.se, 0707-67 55 11

Vi erbjuder även företagsanpassad chefshandledning.

PBM Göteborg, Kyrkogatan 44, 411 15 Göteborg, 031-386 69 00

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv