Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

15 juni 2020

Förebygg psykisk ohälsa under coronakrisen

Coronakrisen har skapat en kraftigt ökad risk för olika former av psykisk ohälsa och hög sjukfrånvaro bland personal inom vård och omsorg. Därför föreslår vi att arbetsgivare med personal i samhällsbärande yrken ges utökat stöd genom ett undantag i det nuvarande taket för det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet.

Mandus Frykman, affärsområdeschef, debatterar i Dagens Medicin.

Coronakrisen har skapat en kraftigt ökad risk för psykisk ohälsa och hög sjukfrånvaro hos personal i vård och omsorg. Behovet av förebyggande och rehabiliterande insatser är stort.

Men idag är bidraget för samtalsstöd och rådgivning från specialister inom exempelvis psykisk ohälsa begränsat till 200 000 kronor per arbetsgivare och år – vilket utesluter många hårt ansatta medarbetare hos stora arbetsgivare inom vård och omsorg.

Därför borde regeringen under en avgränsad tidsperiod ta bort begränsningen om 200 000 kronor för arbetsgivare inom samhällsbärande verksamheter där behovet av förebyggande insatser är stort.

Det skriver vår affärsområdeschef för Hållbart arbetsliv, Mandus Frykman i Dagens Medicin.

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv