Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

25 september 2020

Framgångsrikt samarbete med NCC för att hantera och förebygga stress

När Martin Lindskog, HR Partner på NCC, hörde av sig till PBM med önskemål om att prova en ny metod för att hjälpa medarbetare som varit sjukskrivna på grund av stress, och redan fått rehabiliteringsinsatser, skapades programmet Praktisk Stresshantering med fokus både på individens rehabilitering och förutsättningarna för god prestation. Deltagarnas feedback om programmet har varit genomgående positiv och några nya stödinsatser har ännu inte behövts.


Rebecca Ryd och Kilian Müller - PBMRebecca Ryd och Kilian Müller - PBM

”Det är vanligt att medarbetare som genomgått rehabilitering kommer tillbaka till arbetet och upplever att det är en utmaning att fortsätta må bra, att hitta tillbaka till sin tidigare nivå av prestation och mående på arbetsplatsen”. Det säger Rebecca Ryd, psykolog och organisationskonsult på PBM, som skapat programmet Praktisk Stresshantering och samarbetat nära Martin och NCC genom hela projektet. NCC hade en önskan om att hjälpa medarbetarna komma vidare för att få bort begränsningar och nå sin tidigare potential och prestation, därför skapades ett kombinerat upplägg med fokus på både stressrehabilitering och arbete.

Ett av NCC’s huvudsyften var att ha en gruppintervention där deltagarna både kunde dela erfarenheter och ge stöd. Just gruppen har haft en positiv inverkan på projektet och något som deltagarna värdesatt mycket. Martin berättar; ”Att normalisera tillstånden som kan vara komplexa och förknippade med att man känner både skuld och skam för att man inte fungerar som man vill är en viktig del. Det är en sak att bryta benet, men när det är stressrelaterat så kan det vara svårt att ha förståelsen kring hur man reagerar”. Gruppen har tillsammans med Kilian Müller, psykolog på PBM, fått kunskap om bl.a stress, om återhämtning, sömn och beteendeförändring. Deltagarna har fått hemuppgifter mellan tillfällena och fått mycket utrymme till samtal och övningar under träffarna. ”Det var en positiv och nyfiken grupp som snabbt utvecklade ett förtroende för varandra. De var engagerade och aktiva vilket jag tror ytterligare förstärkte deras positiva upplevelse” säger Kilian Müller som jobbat med gruppen under projektets fem träffar.

I projektet ville PBM använda sina erfarenheter från stressrehabilitering genom att göra ett kombinerat upplägg med både praktisk stresshantering och möjlighet att förstå sin arbetssituation. ”Vi ser ofta att medarbetare i sin rehabilitering gör förflyttningar som det sedan är utmanande att upprätthålla när man återkommer till arbetsplatsen, som ju inte nödvändigtvis varit ute på någon förändringsresa under tiden” säger Rebecca Ryd. Att förstå sammanhanget man jobbar i var därför fokus i den organisationspsykologiska delen. Efter avslutat program träffade deltagarna Rebecca Ryd för en prestationskartläggning som handlade mindre om prestation i sig och mer om förutsättningarna för prestation. ”Genom att se individen som del av ett system, arbetsplatsen, kan vi då titta på faktorer som påverkar vad vi kallar prestationsbeteenden. Det kan vara att skriva avtal, att producera kalkyler, att coacha medarbetare, och på så vis få öga på faktorer som påverkar dessa beteenden. I en prestationskartläggning kan organisationspsykologen t.ex. identifiera att rutiner är otydliga, att medarbetaren får otydlig feedback i sitt arbete, att medarbetaren behöver kompetensutveckling för att känna sig tryggare i sitt uppdrag. Denna helhetsbild underlättar för chefer och arbetsgivare att stötta sina medarbetare att nå sina mål och prestera optimalt”. När program och prestationskartläggning avslutats träffade Rebecca Ryd och Kilian Müller varje deltagare och hens närmsta chef för att sammanfatta projektet och föra en dialog om hur man kan jobba vidare. ”Många av cheferna vi träffar i vårt arbete uppskattar att bli involverade i sina medarbetares rehabilitering. Det ger dem möjligheter att målmedvetet följa upp och på så vis vara stöttande i rehabiliteringsprocessen”.

Hur kommer NCC arbeta vidare efter projektet? Martin berättar att det finns intresse för projektet internt på NCC: ”Detta är en metod jag tror på. Det behövs ett förarbete med urvalet för att få en bra grupp men det är absolut en metod som vi vid behov kan tänka oss att jobba vidare med”.

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv