Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

14 oktober 2015

Jobbet innebär psykiskt obehag för 350 000

Närmare 8 procent av den arbetande delen av befolkningen i Sverige upplever ett psykiskt obehag av att gå till jobbet, flera gånger i veckan. Det innebär att uppskattningsvis 350 000 personer upplever ett sådant obehag av sitt arbete.

Det framgår av siffror som presenterats i Jobbhälsobarometern från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Merparten av de personer som uppgav att de återkommande känner stort obehag av att gå till jobbet trodde att deras framtida hälsa skulle bli ett problem om de fortsatte sin anställning på samma arbetsplats.

Trenden med allt färre helårsfriska (ingen sjukdag de senaste 12 månaderna) fortsätter också i vissa grupper.
Den äldre delen av arbetskraften har fortfarande generellt betydligt färre sjukdagar: Bland personer över 55 år angav 37 procent att de varit helårsfriska, mot 43 procent föregående år. I åldersgruppen 41-54 år låg andelen helårsfriska på 34 procent och i gruppen 31-40 år på 27 procent.

Jobbhälsobarometern bygger på svar från drygt 10 000 anställda och görs årligen sedan 2007.

Läs mer hos Sveriges Företagshälsor

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv