Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

6 februari 2020

Minskad tillgänglighet till BUP visar ny rapport

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har försämrats och allt fler barn och unga vårdas inom psykiatrisk öppenvård. Det visar en rapport med jämförelser inom den psykiatriska vården för barn och ungdomar som Socialstyrelsen nyligen publicerat.
- Siffrorna kan tyckas dystra, men vi vet samtidigt att vårt arbete är mycket viktigt och att vi redan nu hjälper många människor varje dag, säger Magnus Hasselblad, överläkare och specialist hos Psykiatripartners i Östergötland.

Tillgängligheten till BUP har minskat drastiskt.

Rapporten Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga gavs ut i december 2019 och är den första öppna jämförelsen som följer upp psykiatrisk vård och behandling av barn och unga. Den går igenom ett trettiotal indikatorer och mått över regionala skillnader inom bland annat vård och behandling, läkemedelsanvändning och tillgänglighet till vård. Den tittar också på skillnader mellan kön och olika åldersgrupper.

Rapporten visar bland annat att tillgängligheten till BUP har minskat kraftigt. Mellan 2010-2015 fick 90 procent eller mer av de sökande en första bedömning inom 30 dagar, 2018 hade det nationella genomsnittet fallit till 62 procent. Samtidigt har antalet barn och unga som vårdas inom psykiatrisk öppenvård ökat generellt mellan 2013-2017, där även allt fler barn vårdas för depression eller ångestsyndrom.

Psykiatripartners barn- och ungdomsmottagning i Östergötland, som är en del av PBM Sweden AB sedan början på 2019, märks det ökade behovet av vård.

- Förändringarna för vår kliniska vardag på Psykiatripartners följer tydligt mönstret i övriga landet. I Östergötland har utredningsköerna för neuropsykiatriska diagnoser varit mycket långa, något som märks väl, säger Magnus Hasselblad, överläkare och specialist i barn- och ungdomsmedicin samt i barn- och ungdomspsykiatri hos Psykiatripartners.

Samtidigt lyckas Psykiatripartners att möta vårdgarantins tidsramar på alla sina fyra BUP-mottagningar genom ett strukturerat och välplanerat arbetssätt.

- Den största utmaningen är att kunna bibehålla både en god tillgänglighet och kvalitet även när tillflödet kontinuerligt ökar och dessutom innebär temporärt ganska markanta toppar.

- Vi försöker ständigt förbättra hela strukturen kring dessa flöden av patienter, genom att göra kloka och professionella bedömningar från första början och försöka tänka i termer av ”funktions- och måendemässiga förbättringar” snarare än att placera våra patienter i passivt köande, förklarar Magnus Hasselblad.

Här har Psykiatripartners samarbete med andra vårdinstanser som till exempel barnhälsovården, skolhälsovården och socialtjänsten en betydelsefull roll och Magnus Hasselblad menar att det samarbetet ständigt uppdateras och vidareutvecklas. Psykiatripartners föräldrautbildningar är också ett viktigt verktyg för att snabbare kunna skapa bättre mående. Utbildningarna är inte enbart kopplade till specifika diagnoser, utan tar avstamp i mer generella symptom och problemområden i vardagen.

Socialstyrelsen visar att de regionala skillnaderna i tillgänglighet är stora. Andelen barn mellan 0-17 år som får en första bedömning vid BUP inom 30 dagar varierar mellan 29 och 95 procent. Bäst till ligger Gotland följt av Skåne, medan Västerbotten visar sämst resultat. Även när det gäller möjligheten att erbjuda en påbörjad utredning eller behandling skiljer sig regionerna stort åt och siffrorna varierade mellan 31 och 97 procent år 2018.

- Siffrorna kan tyckas dystra, men vi vet samtidigt att vårt arbete är mycket viktigt och att vi redan nu hjälper många människor varje dag, säger Magnus Hasselblad.

- Det behövs ett fortsatt engagemang, kraft och resurser till den fortsatta utvecklingen av vårt arbete. Det krävs också att vi fortsätter brinna för det vi gör – nämligen att se människor i den kontext de befinner sig i och med våra kunskaper och erfarenheter bidra till att minska psykisk ohälsa likväl som att uppmuntra och stötta hälsobefrämjande aktiviteter och beteenden.

Ladda ner rapporten Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga här

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv