Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

1 oktober 2015

Offentligas företagshälsa verkar sällan förebyggande

Företagshälsovården används sällan preventivt i den offentliga sektorn, visar en ny forskningsstudie från Svenska Miljöinstitutet.

Företagshälsovården i kommuner och landsting används i första hand för rehabilitering av redan sjukskrivna personer, för individuella hälsokontroller och för vissa hälsofrämjande insatser. Mycket sällan anlitas företagshälsan för att bistå med expertråd i förebyggande arbetsmiljöarbete.
I lagen framhålls företagshälsovården som en expertresurs att anlita och få stöd av i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
- Att forma goda arbeten kan kräva expertstöd, och här borde företagshälsan i större utsträckning ha möjlighet att bidra, säger Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL.
Undersökningen omfattar sju kommuner och fyra landsting samt deras företagshälsor.

Läs mer om studien hos IVL Svenska Miljöinstitutet


SENASTE

KATEGORIER

Arkiv