Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

26 november 2019

PBM storsatsar inom nytt område

Nu startar PBM ett nytt affärsområde som kallas Business Psychology, för att ännu effektivare kunna utveckla ledare och verksamheter genom en kombination av psykolog- och affärsstrategisk kompetens.
- Det är otroligt roligt att tillgängliggöra beteendepsykologin ännu mer, och den här satsningen är ett stort steg på vägen, säger Christian Walén, vd för PBM Sweden AB.

Christian Walén är vd för PBM Sweden AB.

Business Psychology handlar om att använda insikter från beteendevetenskaplig forskning för att förstå vad som påverkar människors beteenden i specifika affärskontexter, och intresset för detta begrepp växer. Inom sitt nya affärsområde strävar PBM efter att koppla samman den psykologiska kompetensen med kompetenser inom affärs- och verksamhetsstrategi, för att kunna ta ett helhetsgrepp på utmaningar för ledare och verksamheter.

Därför kommer teamet i Business Psychology att ha många olika bakgrunder. Kunden kommer att mötas av psykologer, beteendevetare, marknadsförare, ekonomer och ingenjörer som alla kan ge sitt speciella perspektiv på ett problem eller en förändring, vilket kommer leda till en välinformerad och sammansatt lösning.

- Ett psykologiskt perspektiv måste till för att möta dessa utmaningar. Att blanda kompetenserna i en föränderlig värld är helt nödvändigt för att nå de vinnande lösningarna, säger Christian Walén.

Idag utsätts både offentliga och privata verksamheter för ett tilltagande tryck att alltid vara mer innovativa och ständigt leverera bättre produkter och tjänster.

- Det intressanta med denna utveckling är att människan, trots teknikskiften och nya möjligheter inte förändras i sitt grundläggande sätt att fungera. I detta hyperaccelererande samhälle blir således psykologin allt viktigare – och den som får med sig förståelsen för människan i sin förändring och utveckling vinner stort, säger han.

Det finns definitivt ett behov av och en efterfrågan på psykologiska insatser i olika former av verksamheter. Många kunder har vänt sig till PBM för att kunna genomföra förändringar som är psykologiskt informerade, då tidigare affärsstrategiska lösningar inte riktigt fungerat som de önskat; det psykologiska perspektivet har saknats och fokus har inte legat på människorna och relationerna i verksamheten.

- Då behövs det att någon gifter samman management consulting eller ledningsstöd med psykologisk kompetens, konstaterar Christian Walén.

Inom Business Psychology ska konsulterna arbeta med förändring, ledarskap, innovation och verksamhetsutveckling. Det kan handla om att ge ett nytt perspektiv på affärsfrågor, där psykologin används för att förstå ett affärsproblem. De kan också ge ett psykologiskt perspektiv på storskalig verksamhetsförändring och bygga lösningar utifrån människors behov och använda psykologisk kompetens för att driva fram resultat som är hållbara och effektiva.

- Det är otroligt roligt att tillgängliggöra beteendepsykologin ännu mer, och den här satsningen är ett stort steg på vägen. Men vi fortsätter självklart med våra andra områden som bidrar till ett hållbart och effektivt arbetsliv och en ny generation vårdlösningar. Den beteendepsykologiska kompetensen är ju den bärande tanken hos PBM och det finns många områden där den behövs och vi kan växa, avslutar Christian Walén.

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv