Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

17 juni 2020

Psykisk ohälsa ökande andel av sjukskrivningar

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa utgör en ökande andel av sjukfallen, visar siffror från Försäkringskassan, som även konstaterar att det inte finns några tecken på att antalet sjukskrivningar till följd av psykiatriska diagnoser kommer att börja minska väsentligt.

Kilian Müller är leg. psykolog på PBM i Malmö.

Mellan 2010 och 2019 har andelen sjukfall på grund av psykiatriska diagnoser ökat från 32 procent till 49 procent, enligt färska siffror från Försäkringskassan. 2019 sjönk antalet sjukfall som helhet med tre procent, men mindre för psykiatriska diagnoser än för övriga diagnoser och i åldersgruppen 30-39 år ökade sjukfallen med psykiatriska diagnoser, med en överrepresentation av kvinnor, rapporterar tidningen Prevent.

- Ökningen av psykisk ohälsa är olycklig. Det är viktigt att se till att människor söker hjälp då det finns effektiva psykologiska behandlingar. Det är också viktigt att psykologisk behandling görs tillgänglig, till exempel med fler psykologer på vårdcentralerna, kommenterar Kilian Müller, leg. psykolog på PBM i Malmö.

Men han ser också att det tagits steg i rätt riktning:

- En positiv utveckling är att internetbehandling för olika former av psykisk ohälsa blivit mer tillgänglig och att det finns evidens för dess effektivitet.

Bland de yrkesgrupper där de anställda har störst risk för att bli sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa finns sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och socialsekreterare, alltså kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor.

Försäkringskassan menar att ingenting tyder på att sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa kommer att minska, utan ser tvärtom en risk för att minskade resurser i kommunerna kommer leda till ökade sjuktal bland de anställa inom kvinnodominerade välfärdsyrken.

- Det finns ett uppenbart behov av att forska på och implementera preventiva insatser framöver, både när det kommer till att öka färdigheter hos individer att hantera olika stressorer och att se till att våra arbetsplatser främjar vår psykiska hälsa och ett hållbart arbetsliv, säger Kilian Müller.

Läs mer om Försäkringskassans rapport om sjukskrivningar och psykisk ohälsa här

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv