Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

26 september 2019

Samsyn avgörande för lyckat arbetsmiljöarbete

Om chefer och medarbetare har samma syn på vad som fungerar och inte fungerar på arbetsplatsen är det större chans att insatser som ska förbättra arbetsmiljön lyckas. Motsatsen råder på de arbetsplatser där chefen överskattar arbetsmiljön i jämförelse med sina medarbetare.

Forskarna Henna Hasson och Susanne Tafvelin har gått igenom en stor mängd studier över svenska och tyska arbetsmiljöinsatser. Forskarduon kom fram till att en samsyn kring arbetsmiljön inte bara är en gynnsam faktor utan direkt avgörande för att hälsofrämjande insatser ska lyckas.

– Om arbetsgruppen och ledaren har samma bild av utgångsläget verkar man få ett bättre utfall av hälsofrämjande insatser, säger Henna Hasson till suntarbetsliv.se.

Även i de fall där chefen och medarbetarna anser att arbetsmiljön är negativ, så har de en bättre utgångspunkt än de arbetsplatser där synen skiljer sig åt. Enligt forskningsresultatet hade sex av tio chefer en annan syn på arbetsmiljön än medarbetarna, vilket är en riskfaktor.

– Man går i otakt med varandra. Då kanske man förändrar något som egentligen inte är ett problem. Eller så blir något som borde göras inte gjort. Båda sakerna kan bli lika fel, konstaterar Susanne Tafvelin.

Läs mer om forskningen kring samsyn i arbetsmiljöarbetet här

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv