Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

27 maj 2020

Stor ökning av besök till psykiatrin

Antalet besök till psykiatrin ökade kraftigt mellan åren 2016-2019, visar en ny undersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR). I en internationell jämförelse ligger Sverige bland de länder med störst antal patienter per invånare som varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller vuxenpsykiatrin.

Mellan 2016 och 2019 ökade antalet besök till BUP och vuxenpsykiatrin med drygt 920 000, rapporterar SKR. BUP stod för den största ökningen på 33 procent medan besöken till vuxenpsykiatrin ökade med 16 procent. Men även antalet unika besökare har ökat, där 55 000 fler personer vände sig till vuxenpsykiatrin och 12 000 fler till BUP.

Antalet besök till både vuxenpsykiatrin och BUP har ökat.

− Stora och viktiga satsningar har gjorts inom psykiatrin, både av regeringen under de här tre åren och genom att regionerna gjort betydande insatser. Dessa satsningar måste fortsätta för att vi ska kunna möta de ökande behoven, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

I en internationell jämförelse med 13 andra länder ligger Sverige bland de högsta när det gäller antal patienter som har varit i kontakt med BUP eller vuxenpsykiatrin. När det gäller antal läkare ligger Sverige högst för BUP och över medel för vuxenpsykiatrin i jämförelsen. Däremot ligger Sverige ”klart lägst av alla” när det gäller bemanningen av sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin – men högst inom BUP, konstaterar SKR.

− I jämförelsen med andra länder står sig Sverige relativt väl, men det finns samtidigt mycket kvar att göra för att minska den psykiska ohälsan, säger Ing-Marie Wieselgren.

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv