Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

29 april 2020

"Tålamod viktigt när man jobbar med förändring"

En ny rapport som tittar på hur organisationer kan bli bättre på förändring har precis släppts. Den lyfter fram medarbetarfokuset, vilket är viktigt då fokus ofta hamnar på ledarskapet – något som kan skapa både höga förväntningar och stor press, kommenterar Rebecca Ryd, leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Malmö.

Rebecca Ryd är leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Malmö.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sammanställt forskning över organisationer i förändring för att undersöka vilka faktorer som ses som viktiga för att skapa hög förändringskompetens på arbetsplatser. De områden som anses som viktigast inkluderar ledningens agerande, medarbetarnas inställning och tidigare erfarenheter, information och delaktighet samt möjlighet till utveckling och lärande.

- Det är flera viktiga fynd som lyfts fram i rapporten. Framförallt tycker jag att det är positivt att författarna lyfter medarbetarfokuset. Fokus hamnar ofta på ledarskapet och förändringens resultat står och faller med ledarens förmåga att genomföra. Det är stora förväntningar att leva upp till och pressen blir därefter, kommenterar Rebecca Ryd, som är specialistutbildad i systemisk prestationsledning och har arbetat med förändringsprocesser i verksamheter över tio år.

Hon menar att det inte är konstigt att ledare ibland kan upplevas som för ”förändringsnödiga” och på så vis upplevs ha mindre tålamod och utrymme för att förstå medarbetarperspektivet och det motstånd som kan uppstå:

- För det är just tålamod och tid som behövs för att jobba med motstånd. Motstånd mot förändring kan lätt ses som en sten i skon för den strategiska ledningen – man har ju identifierat utvecklingsmöjligheter och ser långsiktiga och ekonomiska fördelar med att ändra om.

- Då blir det frustrerande när medarbetarna inte ser dessa och ifrågasätter eller fortsätter göra så som de brukar göra. Här hamnar man vid ett vägskäl och det är väldigt lätt att förändringsprocessen blir ledningens och inte organisationens i sin helhet.

Det, säger Rebecca Ryd, kan skapa en polariserad situation, med en ledning som sluter upp kring varandra och medarbetare som använder sina påverkansmedel för att göra sina röster hörda.

Flera av studierna som myndigheten har gått igenom fokuserar på motstånd mot förändring och hur motstånd kan brytas. ”Förändringsmotstånd kan också ses som en berättigad och nödvändig reaktion i en illa genomförd eller feltänkt förändringsprocess. Det kan också ses som ett tillfälle att skapa öppenhet, möjlighet att påverka, möjlighet att utnyttja kunskaper och erfarenheter som finns spridda i organisationen och därmed bygga förändringskompetens,” säger Cathrine Reineholm vid Linköpings universitet, en av författarna till kunskapssammanställningen.

- Jag delar författarnas uppfattning att motstånd behöver förstås. Det finns orsaker till människors beteenden och tidigare negativa upplevelser kommer att styra dessa beteenden på ett kraftfullt sätt, det ser vi på PBM varje dag i våra uppdrag, säger Rebecca Ryd.

- Förstår vi inte hur detta hänger ihop kommer det bli svårt att få medarbetarna med sig, och att lyckas.

En ordentlig dos nyfikenhet, detta mycket effektiva verktyg, behövs alltså för att kunna förstå hur historien och tidigare erfarenheter påverkar medarbetarna och deras tillvaro:

- För erfarenheterna är ett filter genom vilket all information vi får till oss silas. Förstår vi förutsättningarna kan vi vara tydligare med vår kommunikation och, som författarna skriver, anpassa och modifiera planer och strategier, säger Rebecca Ryd.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap konstaterar att det finns behov av mer forskning på området, särskilt studier som följer förändring över tid och studier som involverar fler branscher och sektorer.

- Jag ser fram emot att följa utvecklingen på området, mer forskning behövs, och väl genomförda longitudinella studier skulle vara jättespännande att ta del av, avslutar Rebecca Ryd.

Läs hela rapporten Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser här

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv