Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

12 juni 2015

Vård och omsorg står för flest sjukfall

Anställda inom vård och omsorg utgör fortfarande den största gruppen av anställda med en mer omfattande sjukskrivning. Men den allra största risken för en mer omfattande sjukskrivning finns i gruppen serviceanställda.
Det visar statistik över år 2014 års sjukskrivningar som Försäkringskassan nyligen presenterat.

Högst andel sjukskrivna, 233 sjukfall per tusen anställda finns inom servicenäringen, som dock är en betydligt mindre grupp än vårdpersonalen. Serviceyrkena är ofta av den typ som saknar krav på gymnasieutbildning.
För vård- och omsorgspersonalen var andelen 171 sjukfall per tusen anställda år 2014. Psykologer och socialsekreterare hör till de vars sjukskrivningar ökat allra mest procentuellt sett mellan 2012 och 2014. Omsorgsyrken som förskolelärare och fritidspedagoger hade också relativt hög sjukfrånvaro.

Genomsnittet för samtliga yrken var 103 sjukfall per tusen anställda.

Ökningstakten 2012 och 2014 låg på mellan 9,5 procent.

Läs mer hos FörsäkringskassanSENASTE

KATEGORIER

Arkiv