Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

13 november 2019

Viktigt att chef har kunskap om psykisk ohälsa

Det är mycket större sannolikhet att chefer som fått utbildning om psykisk ohälsa arbetar för att förebygga detta på arbetsplatsen. Det visar en stor studie med 3 000 medverkande chefer.
- Studien belyser vikten av att det finns en medvetenhet kring psykisk ohälsa och rehabilitering på alla nivåer i organisationer, säger Rebecka Holmgren, leg. psykolog på PBM i Malmö.

Rebecka Holmgren är leg. psykolog på PBM i Malmö.

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har nyligen kommit ut med en studie över chefers insatser för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatserna. Omkring hälften av de cirka 3 000 chefer som svarat på en webbaserad enkät hade jobbat preventivt med detta. Bland annat hade de gjort en översyn av arbetsuppgifter eller pratat med sina medarbetare om ångest och depression, antingen i enskilda samtal eller i hela arbetsgruppen.

Studien visade att de två viktigaste faktorerna som avgjorde om en chef arbetat förebyggande var att kunskaper om psykisk ohälsa varit en del av chefsutbildningen eller organisationens informationsinsatser.

- Studien belyser vikten av att det finns en medvetenhet kring psykisk ohälsa och rehabilitering på alla nivåer i organisationer. Det vill säga att det är viktigt att det sker en kompetensspridning från de som kanske tidigare setts som traditionellt ansvariga för rehabiliteringsfrågor, som HR, extern företagshälsovård eller organisationskonsulter, till chefer och ledare, kommenterar Rebecka Holmgren, leg. psykolog på PBM i Malmö.

Hon konstaterar också att det inte går att räkna med att det alltid sker spontant utan det måste vara en tydligt inbyggd komponent i verksamhetsstrukturen, till exempel som ett moment under interna chefsutbildningar.

Tillgången till kunskap om psykisk ohälsa påverkade i mycket stor utsträckning hur benägna cheferna var att arbeta förebyggande. Om verksamheten exempelvis erbjudit rådgivning kring stresshantering eller andra generella insatser, ökade chansen att chefen genomförde förebyggande samtal om ångest och depression med hela 84 procent och sannolikheten att chefen såg över arbetsuppgifter för de anställda för att förebygga psykisk ohälsa ökade med 79 procent.

- Detta är något som överensstämmer med den erfarenhet jag har i min roll: i organisationer och företag som satsar på utbildningsinsatser för chefer och ledare kring rehabilitering, stress och annan psykisk ohälsa ser vi oftare en större möjlighet att arbeta tillsammans med chefen kring medarbetarens rehabilitering – och rehabiliteringen lyckas oftast bättre.

- Ytterligare en slutsats är att det arbetssätt som vi på PBM har – där chefen involveras i medarbetarens sjukskrivning genom arbetsgivarmöte men där vi även ofta är ute hos kunder och utbildar chefer i psykisk ohälsa – tycks vara rätt väg att gå! avslutar Rebecka Holmgren.

Läs mer om studien i Psykologtidningen här 

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv