Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Coaching för Chefer och Ledare

Ledarskapscoaching - Utvecklas som chef

Att leda andra kräver kunskap och förståelse om mänskligt beteende.

Genom coaching på PBM stärker vi dig som chef i ditt ledarskap och hjälper dig utveckla såväl dina styrkor som utvecklingsområden.

Som organisationspsykologer på PBM så utgår vi från beteendepsykologi (OBM- Organizational Behavior Management) som har ett brett vetenskapligt stöd. Alla våra coacher är psykologer med erfarenhet av organisationsarbete med stor förståelse för vikten av resultatorientering och mätbara effekter av våra insatser.

Varje coaching hos oss är individuellt utformad. Tillsammans med dig som chef kartlägger och utformar vi en utvecklingsplan utifrån just ditt specifika behov och tar utgångspunkt i dina beteenden i din vardag. Vanliga teman är affärsutveckling, förändring, motivationsarbete, karriärutveckling men kan även handla om hur du som chef hittar balans i livet.

Ett typiskt coachingupplägg är 5-10 träffar, beroende på chefens egen ambitionsnivå och förändringsbehov samt verksamhetens aktuella utmaningar. Vi anpassar upplägget så att det på bästa sätt passar just dig.

PBM erbjuder assessment som en startpunkt för coachingen, se Beteendebaserad assessment.

PBM erbjuder även coaching för medarbetare.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.