Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Coaching - Utvecklas som Medarbetare

Individuellt Utvecklingsprogram på PBM 1/2 - 1 heldag

Att ha en professionell samtalspartner med kunskap om mänskligt beteende och vanliga fallgropar kan vara ett viktigt stöd för att kunna bidra och komma till sin rätt på jobbet.  Vi behöver ibland testa våra strategier och idéer mot utomstående, som inte har en direkt inblandning i verksamheten. På så sätt kan man som medarbetare få konstruktiv feedback och nya idéer att sedan testa i verkligheten.

Som organisationspsykologer fokuserar vi vår coaching på medarbetarens vardag och på att leda sig själv.

Coaching för medarbetare kan se ut på många olika sätt, med fokus på t.ex. förändring, kommunikation, motivationsarbete, balans i livet eller den egna karriärutvecklingen. Medarbetarens egna behov och målsättningar är en viktig del när vi utformar individuella utvecklingsplaner.  Alla våra coacher är psykologer med erfarenhet av organisationsarbete, med stor förståelse för vikten av resultatorientering och mätbara effekter av våra insatser.


PBM erbjuder även coaching för chefer och ledare.


Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.