Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Depression

Depression

Nedstämda kan vi alla vara i perioder. Problemet blir allvarligare om det fortgår längre än två veckor och när några av följande symtom också får en allt mer framträdande plats: störd sömn (både för lite eller för mycket), förändrad aptit med tydligt ökad/minskad vikt, känslor av hopplöshet/meningslöshet och självmordstankar. Även känslor av skam och skuld kan uppta en överdrivet stor del av tankarna. Man kan då ha rört sig från nedstämdhet till depression. I det läget är det också vanligt med ett allt mer passivt beteende. Många stannar hemma, drar sig undan från socialt umgänge, olika aktiviteter och grubblar mer. Dessa beteendemönster innebär emellertid en risk att depressionen förvärras.


Hur blir jag av med min depression?

För att bryta sådana beteendemönster schemaläggs, tillsammans med terapeuten, olika aktiviteter för att individen successivt ska komma igång med sina tidigare sysslor. Man lär sig också att identifiera och förhålla sig till de negativa tankemönster som utmärker depressiva tillstånd. I behandlingen försöker man också att identifiera yttre faktorer och grundläggande förhållningssätt, t.ex. generellt högt ställda krav eller önskan att vara omtyckt av alla, som ökar risken för depressioner.

Parallellt med denna behandling rekommenderas att individen också kommer igång med fysisk aktivitet. Även farmakologisk behandling kan ingå som ett komplement till psykologiskt behandling eller vara ett behandlingsalternativ vid depression. Depression kan också behandlas genom KBT - kognitiv beteendeterapi.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.