Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

4 december 2019

80 miljoner till forskning om unga i arbetslivet

De senaste åren har de långa sjukskrivningarna ökat bland unga. Trots detta är forskningen om unga i arbetslivet begränsad. Därför satsar nu AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, totalt 80 miljoner kronor på de två olika forskningsprogrammen Ung i arbetslivet och Att leva och arbeta med psykisk ohälsa.

Det ska forskas på psykisk ohälsa och unga i arbetslivet.

Statistik från AFA Försäkrings skadedatabas visar att psykisk ohälsa och långvarig sjukfrånvaro bland unga har ökat under åren 2010-2016. På uppdrag av arbetsmarknadens parter satsar därför AFA Försäkring totalt 80 miljoner kronor på forskning om psykisk ohälsa och unga i arbetslivet.

Totalt är det åtta forskningsprojekt som beviljats anslag för att under fyra år studera de ungas förutsättningar i arbetslivet. 40 miljoner av de satsade forskningsmedlen tilldelas FoU-programmet ”Ung i arbetslivet”. Syftet är att arbetet ska leda till konkreta åtgärder för att unga ska få en hälsosam start på sitt arbetsliv.

Lika mycket, 40 miljoner kronor, går till FoU-programmet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”.  Detta fyraåriga program ska undersöka orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa bland medarbetar i privat sektor.

Läs mer om AFA Försäkrings forskningsprogram här

Läs mer om programmet Ung i arbetslivet här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE