Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

4 december 2019

80 miljoner till forskning om unga i arbetslivet

De senaste åren har de långa sjukskrivningarna ökat bland unga. Trots detta är forskningen om unga i arbetslivet begränsad. Därför satsar nu AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, totalt 80 miljoner kronor på de två olika forskningsprogrammen Ung i arbetslivet och Att leva och arbeta med psykisk ohälsa.

Det ska forskas på psykisk ohälsa och unga i arbetslivet.

Statistik från AFA Försäkrings skadedatabas visar att psykisk ohälsa och långvarig sjukfrånvaro bland unga har ökat under åren 2010-2016. På uppdrag av arbetsmarknadens parter satsar därför AFA Försäkring totalt 80 miljoner kronor på forskning om psykisk ohälsa och unga i arbetslivet.

Totalt är det åtta forskningsprojekt som beviljats anslag för att under fyra år studera de ungas förutsättningar i arbetslivet. 40 miljoner av de satsade forskningsmedlen tilldelas FoU-programmet ”Ung i arbetslivet”. Syftet är att arbetet ska leda till konkreta åtgärder för att unga ska få en hälsosam start på sitt arbetsliv.

Lika mycket, 40 miljoner kronor, går till FoU-programmet ”Att leva och arbeta med psykisk ohälsa”.  Detta fyraåriga program ska undersöka orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa bland medarbetar i privat sektor.

Läs mer om AFA Försäkrings forskningsprogram här

Läs mer om programmet Ung i arbetslivet här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE