Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

24 oktober 2019

ALIVE – ny modell för att skapa meningsfullhet

Att hitta mening och motivation i vardagslivet kan ibland kännas som en stor utmaning. Med utgångspunkt i att utveckla ett stöd för de första astronauter som ska resa till Mars och tillbringa nästan ett år inneslutna i en isolerad rymdfärja har forskare utvecklat modellen ALIVE, som går ut på att skapa meningsfullhet. Andreas Larsson, leg. psykolog, fil. dr. hos PBM Executive, berättar mer om modellen.

Tänk dig att du sitter i en rymdfärja på väg till Mars. Du har varit på väg i tre månader och det är sju månaders resa kvar till den röda planeten. Dina kollegor har börjat irritera dig rejält och du saknar dina vänner och din familj. Den låga gravitationen gör att du måste träna hela tiden men du har svårt att hitta motivationen.

När astronauter vid USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart NASA och den europeiska mellanstatliga rymdforskningsorganisationen ESA står inför en resa till Mars, står de även inför denna utmaning. För att hjälpa dem har professor Frank Bond och lektor Jonathan Dowling vid Goldsmith's, University of London, utvecklat en modell för att skapa meningsfullhet och meningsfullt agerande i stunden. Enkelt uttryckt – att astronauterna i aktuellt läge ska stanna upp och försöka avgöra om deras agerande i stunden är något som de kan vara stolta över senare i livet; att i stunden avgöra vad som är meningsfullt och att vidta konkreta åtgärder för ökad meningsfullhet.

 Bond och Dowling presenterade modellen vid Association for Contextual Behavioral Sciences (ACBS) världskongress i Dublin i juni. Presentationen hade titeln ALIVE and Thriving: The Evolution of CBS in Theory and Practice.

ALIVE står för Actively Living as an Individual, Vitally Engaged-in-relating in the World och bygger på existentialism, kontextuell beteendevetenskap och idrottspsykologisk forskning. Poängen som görs är att det är viktigt agera i stunden och vara närvarande mentalt och fysiskt, för att öka meningsfullheten. Bond beskriver det som ”Tillbaka till Kierkegaard och Sartre, med modern forskning i handen” och hänvisar till de stora existentialisterna.

Bond och Dowling har skapat mått utifrån denna modell som har visat starka kopplingar till produktivitet, trivsel på arbetsplatsen och förmåga att rekrytera socialt kapital.

För en person som inte är astronaut men som behöver skapa meningsfullhet för sig själv kan man ta arbetslivet som exempel. När ett arbete inte längre känns meningsfullt kan det påverka en person på olika sätt: hen kanske överväger att sluta, börjar skjuta upp arbetssysslor eller märker att humöret försämras. Då gäller det att stanna upp och skaffa sig en medvetenhet om vad som pågår runt omkring och inuti sig själv. Efter det finns möjligheten att ta tag i sin situation och medvetet försöka förändra den till något som känns mer meningsfullt.

ACBS eller the Association for Contextual Behaviour Science, är en organisation med forskare, kliniska psykologer och beteendeförändrare som jobbar med och forskar inom kontextuell beteendevetenskap. Däri sorterar både applicerad psykologi, beteendevetenskap och grundforskning. Den 25-29 juni 2019 hölls organisationens världskongress i Dublin, Irland. Andreas Larsson deltog som samtalsledare för ett seminarium och som facilitator av en workshop. 

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE