Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

7 april 2020

Att leda andra i en oviss tid

Ovisshet är ofta svårt att hantera. Om ovissheten kombineras med potentiella eller reella hot, hamnar vi i ständig beredskap med förhöjda stressnivåer. Våra reaktioner kan då te sig irrationella.
Men det finns sätt att hantera oro och stress på. Du som ledare kan påverka och lugna ner en svår situation. Måns Danneman, leg. psykolog och organisationskonsult vid PBM i Göteborg ger här sina bästa tips.

Måns Danneman är leg. psykolog på PBM i Göteborg.

Ovisshet är oerhört svårt för oss människor att hantera. Hur smärtsamt det än må vara så har vi ofta lättare att förhålla oss till faktiska negativa omständigheter än till potentiellt negativa omständigheter. Jämför till exempel situationerna där någon har en nära anhörig som gått bort och någon har en nära anhörig som är försvunnen. I det första fallet kan vi gå igenom en plågsam sorgeprocess, men i det andra fallet så kan vi varken sörja eller glädjas utan tvingas gå i ovetskap och pendla mellan hopp och förtvivlan.

Hot i kombination med ovisshet gör att vårt alarmsystem är konstant påslaget och vi hamnar därför i ett beredskapsläge. Detta innebär förhöjda stressnivåer. Med förhöjda stressnivåer så kommer vi inte bara till sist bli uttröttade, utan det ökar även risken för förhastade och felaktiga beslut som kan bli mycket kostsamma. Med ökad stress minskar nämligen vår förmåga till komplext tänkande.

Hur kan du som ledare i en situation fylld av ovisshet och potentiella hot tänka och agera?

Förstå olika reaktioner

Tänk på att vi reagerar olika i kris. Eftersom vi har olika livssituationer, olika livserfarenheter, olika resurser (socialt, ekonomiskt, med mera) och olika personligheter kommer vi följaktligen också att reagera olika. Exempel på reaktioner kan vara irritation, ilska, passivitet, apati, ledsenhet, nedstämdhet, oro, ångest, muskelspänningar och sömnbesvär, men även ökat målfokus hos vissa individer. De kan dessutom variera från tid till annan. Vid ökad stress och press riskerar vi inte bara att reagera annorlunda utan dessutom starkare. Bli inte förvånad om du kommer se en del till synes irrationella beteenden och beslut under den här tiden.

Hantera stress

Det finns mycket att vinna på att komma ner i varv, både för dig och för dem omkring dig. Det kan kanske låta förenklat och klyschigt, men utifrån ovanstående punkter så kan vi följaktligen se ökade risker av olika slag i kristider. Behovet är således större än någonsin att göra vad vi kan för att hantera våra stressnivåer och ta hand om oss. Alla känner till vikten av fysisk aktivitet, men det är av extra stor vikt med ökade stressnivåer. Ett kompletterande inslag är mindfulness. Har du inte möjlighet att träffa någon som kan lära dig – testa en app eller kolla på Youtube. Kom även ihåg att vårda din sömn. Det är lätt att hamna i en ond spiral av oro, stress och ökade sömnsvårigheter. Sist, men inte minst: glöm inte bort att det är som viktigast att göra sådant vi mår bra av när påfrestningarna runt om oss är som störst.

Hantera oro

Skilj på hypotetisk och konkret oro. Vid hot får vi ofta impulser att lösa problemet. Att ta tag i problemet är en alldeles utomordentlig strategi när det handlar om konkreta utmaningar, men när det handlar om så kallad hypotetisk oro, det vill säga ”tänk om…”, så får strategin motsatt effekt. Vi försöker då lösa problem som inte uppstått än och vi kan då hålla på i evigheter med allt mer tilltagande anspänningsnivå i kroppen som konsekvens. Det handlar då istället om att släppa taget om orostanken. Våra hjärnor kommer inte automatiskt att göra den här uppdelningen mellan hypotetisk och konkret oro åt oss utan det får vi göra ”för hand”. Rör det sig om en hypotetisk orostanke så skriv ner den, distrahera dig med något annat och ta istället upp orostanken under en ”orosstund” senare på dagen. Om du då behöver det. Chansen är stor att du då fått distans till orostanken och inte längre behöver orosstunden.

Kommunicera tydligt

Tydlig kommunikation är extra viktigt i en svår tid. Man kan på olika sätt minska upplevelsen av ovisshet och på så sätt minska oro och stress. Ta initiativet och börja kommunicera och låt inte anställda, kunder och medier börja spekulera. Var transparent med vad ni som organisation vet och vad ni gör. Undanhåll inte fakta. Det är bättre att säga att ni inte vet. Man kan alltid komplettera allt eftersom fakta tillkommer. Kom också ihåg att i kriser kommer vi att titta mer på hur våra ledare agerar. Var därför en förebild och agera såsom du vill att andra ska göra. Vill du få till en förändring så behöver du vara först med att göra det. Folk kommer följa de ledare som de respekterar.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE