Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

16 december 2019

Chefer viktiga för att hitta nya chefer

Chefer innehar viktiga positioner i en organisation. Nu visar forskning att de även är nyckelfigurer när det gäller att hitta och utveckla nya chefer.

Chefer är viktiga för att hitta nya chefstalanger enligt en ny studie.

Forskare vid Lunds universitet bad toppchefer i Skånes samtliga kommuner att nominera ett par linjechefer som de tyckte var duktiga på att upptäcka och utveckla nya chefer. Det blev en liten studie, där 28 linjechefer fick svara på en enkät för att undersöka hur bra de var på talangförsörjning, som forskarna kallar det.

De chefer som stod ut när det gäller att rekrytera och utveckla nya potentiella chefer jobbade för att få en nära relation till sina medarbetare, de genererade bra energi i arbetsgrupperna och de var innovativa när det gällde kompetensutveckling. De valde även medarbetare som var extra nyfikna och som letade efter utmaningar. De benämns superchefer och har en nyckelroll i en organisations möjligheter att hitta nya chefer.

Studien är liten och forskarna menar att det därför inte går att dra för klara slutsatser av den. Men deras resultat bekräftas till viss del av en liknande studie som inriktades på den privata sektorn i USA. I likhet med den svenska studien så visade det sig att närheten till medarbetarna, fokuset på deras personliga egenskaper och individuellt utformade karriärvägar var viktiga för att inspirera nya chefstalanger.

 Läs mer om studien och en intervju med en av forskarna här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE