Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

17 oktober 2019

De flesta nöjda med pensioneringen

De allra flesta som går i pension klarar av det bra, och lider inte större risk att hamna i en kris eller drabbas av psykisk ohälsa. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

- De flesta är bra på att anpassa sig till de förändringar i livet som pensioneringen medför. Många upplever en känsla av befrielse och ser den här tiden som en möjlighet att fokusera på sig själva och sina egna intressen, säger Isabelle Hansson, doktor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som skrivit avhandlingen.

Isabelle Hansson undersökte om livstillfredsställelsen ändrades efter pensionen eller inte. Omkring tio procent av de som tillfrågades i avhandlingen upplevde lägre livstillfredsställelse. Dessa delades in i två riskgrupper: de som led av en hög grad av känslomässig instabilitet och de som saknade grundläggande ekonomisk trygghet. För den sistnämnda gruppen kunde fortsatt arbete efter pensioneringen till viss del motverka de negativa effekterna.

- Det är dock viktigt att komma ihåg att alla inte har samma förutsättningar att bestämma över sin pensionering. Möjligheten till fortsatt arbete kan begränsas av såväl hälsa och familjeomständigheter som attityder och regler på arbetsplatsen. Pensioneringen riskerar därmed att öka de sociala klyftorna i samhället, säger Isabelle Hansson till Psykologtidningen.

 Läs hela artikeln Pensionering inget hot mot psykiska hälsan här.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE