• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

21 mars 2018

Destruktiva ledarbeteenden – aktiva och passiva

Aggressiva, orättvisa och falska eller otydliga, fega och frånvarande. Det finns olika typer av dåliga chefer och gemensamt för dem alla är att de skapar missnöje, oro, stress och dålig produktivitet i organisationen. Ledarskapsforskaren Maria Fors Brandebo menar att det finns två former av destruktiva ledarskapsbeteenden – aktiva och passiva. Och det är det passiva beteendet som kan vara det mest destruktiva.

I en artikel i Dagens Nyheter berättar Maria Fors Brandebo, fil dr i psykologi och lektor vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum, om sin forskning kring ledarskap. Hon menar bland annat att det finns både aktiva och passiva former av destruktiva ledarbeteenden. Inom ramen för dessa har hon och hennes kollegor nu identifierat fem olika typer av ledarstilar/beteenden.

Inom den aktiva beteendeformen ryms tre beteenden: Den arroganta och orättvisa ledaren. Den bestraffande ledaren med överkrav. Den egocentriska och falska ledaren. Dessa chefer är ganska lätta att identifiera. Däremot är de med ett passivt destruktivt ledarbeteende svårare att känna igen. De har beteenden som inte alltid syns och de är dessutom inte heller alltid själva medvetna om sitt beteende. Enligt Maria Fors Brandebo är det detta beteende som kan vara det mest destruktiva.

Det passiva beteendet har delats in i två kategorier: Den passiva och/eller fege ledaren. Den osäkra och/eller otydlige ledare. Dessa beteenden kan även få konsekvenser för, inte bara för medarbetarna, ledaren själv och på sikt för hela organisationen. Till exempel genom att medarbetarna tappar förtroendet för sin chef, vilket i förlängningen kan innebära att förtroendet för hela organisationen äventyras. För medarbetarna kan den osäkra och otydliga ledaren leda till stress och emotionell utmattning. Och de medarbetare som mår dåligt på jobbet tenderar också att prestera sämre och kanske till slut lämna sin anställning.

Men negativa ledarskapsbeteenden behöver inte bara handla om chefens personlighetsdrag. Hög arbetsbelastning och stress kan vara orsaker till att han/hon helt enkelt inte hinner vara tydlig och närvarande. Dessutom måste medarbetarna vara tydliga med vad de förväntar sig och hur de upplever sin ledare. Maria Fors Brandebo konstaterar: Det är svårt att som ledare ändra på ett beteende om man aldrig får feedback på om det uppskattas eller fungerar.

Läs hela artikeln och om hur du kan hantera en destruktiv ledare på: https://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/sa-kan-du-hantera-chefens-destruktiva-ledarskap/

 

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE