Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

29 januari 2020

Handledning stöttade NCC:s utsatta arbetsgrupp

I fyra månader har gruppen Eftermarknad hos bygg- och fastighetsföretaget NCC fått handledning via PBM. Bakgrunden är en utsatt arbetssituation som skapar höga stressnivåer och stor personalomsättning. Men handledningen var positiv:
- Gruppen var engagerad och ambitiös. De har varit generösa med sina tankar, funderingar och kunskap, det har bara varit en positiv upplevelse, säger handledaren Rebecca Ryd.

Martin Lindskog, NCC, och Rebecca Ryd, PBM.

Arbetsgruppen Eftermarknad inom NCC består av sex personer med chef inkluderad och verkar ur en sårbar position. När ett projekt har avslutats kliver Eftermarknad in under en garantitid för att se till att allt fungerar bra och de har även som uppdrag att genomföra åtgärder för det som inte fungerar. De har mycket kundkontakt och måste hantera många konflikter. Dessutom ansvarar de för så många som 20 000 besiktningspunkter per år och har en mycket begränsad budget.

- De möter ofta missnöjda kunder och har en arbetssituation där de sällan får positiv feedback. De arbetar under högt tryck och har en historik av stressrelaterade tillstånd och hög personalomsättning, förklarar Martin Lindskog, HR-partner hos NCC avdelning Syd/Sydväst, som tog initiativet till handledningen.

Så behovet av verktyg för att hantera de pressande arbetsuppgifterna var stort. Samtidigt jobbar medarbetarna i gruppen väldigt nära varandra, vilket är en bra förutsättning för att handledning ska ge en bra effekt.

- Jag har själv erfarenhet av handledning och tänkte att det kunde vara ett sätt att jobba proaktivt och hälsofrämjande på. Jag tänkte också att vi skulle kunna lära oss av andra branscher och anpassa deras metoder till vår verksamhet, säger Martin Lindskog.

Resultatet blev ett pilotprojekt där Rebecca Ryd, leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Malmö, gav gruppen handledning och olika verktyg för att hantera pressen. Metodiken är grupporienterad och används vanligtvis av andra utsatta yrkesgrupper, exempelvis inom vård och omsorg.

Handledningen började i augusti 2019 och varvade teoretisk kunskap med praktik och konkreta uppgifter. De fyra teman som gruppen ville fokusera på var kommunikation, stress, att gå vidare/lägga bort jobbet och arbetssätt. De har fått lära sig praktisk stresshantering och olika former av bemötande, hur man förbereder svåra samtal och upptäcker och utmanar sina egna ”bråttombeteenden” – saker man gör när man är stressad för att bli mer effektiv, men som oftast får motsatt effekt. Hur man sätter gränser och släpper tankarna på jobbet under fritiden har varit andra komponenter i handledningen. Och hur man kan stötta varandra i gruppen.

- Det är ju hela syftet med att jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön: att gruppen kan lära sig att hjälpa och stärka varandra. Det proaktiva och systematiska arbetet är vårt huvudsyfte, snarare än individuella insatser och punktinsatser, poängterar Martin Lindskog.

De svåra utmaningarna som gruppen står inför till trots, så kände handledaren Rebecca Ryd att gruppen gick in i handledningen med stor energi.

- Det var en härlig stämning och de är ett gäng med vilja att lära och utvecklas och som har tydlig yrkesstolthet och lojalitet mot sin arbetsgivare. Jag upplevde hela tiden att gruppen var engagerad och ambitiös, säger Rebecca Ryd.

I gengäld konstaterar Martin Lindskog att gruppen tyckte att Rebecca Ryd förstod dem och deras problem och de var mycket nöjda med hennes insats.

Rebecca kommer att fortsätta arbeta med Eftermarknad i ett halvår, nu med mer fokus på den aktuella situationen och det dagliga arbetet, och sedan ska ledningen bestämma vad pilotprojektet ska leda till. Eftermarknad är fortfarande en utsatt grupp inom NCC och för att få ännu mer effekt av handledning finns det stora vinster att göra, personalmässigt och ekonomiskt, med att rikta blicken mot organisatoriska strukturer och processer. Dessa har oftast en central påverkan på en grupps arbete, mående och förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt, är en av Rebecca Ryds slutsatser.

- Många i dagens arbetsliv upplever brist på reflektionstid. När vi inte stannar upp och reflekterar och får perspektiv, riskerar lösningar och arbetssätt att bli mer kortsiktiga och mindre hållbara i längden. Att ha regelbunden handledning eller grupputveckling är en investering i att skapa hög effekt av en grupps arbete – det om något är en kugge i den framgångsrika verksamhetens maskineri, avslutar Rebecca Ryd.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE