• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

5 februari 2018

Högkänslighet – ett medfött personlighetsdrag

Upp emot 20 procent av alla människor kan definieras som ”högkänsliga”. Enligt den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine Aron är högkänslighet förknippat med både för- och nackdelar. Till fördelarna hör exempelvis kreativitet och empati. Till nackdelarna hör risken för överstimulering - något som kan leda till bland annat sömnsvårigheter, depression och utbrändhet.

Elaine Aron, verksam vid Stony Brook University i New York, är känd för sin forskning, men även för sina populära böcker om ”högkänslighet”, HSP (highly sensitive person). I en artikel i Svenska Dagbladet berättar hon om den nya forskningen kring begreppet HSP, eller ”differentiell mottaglighet” som många inom forskningsvärlden numera benämner det.

Att vara en högkänslig person innebär att man är extra mottaglig för både fysiska och psykiska stimuli från omgivningen. Enligt Elaine Aron bearbetar dessa personers hjärnor intrycken mer intensivt och därför blir de också mer sårbara. Utsätts de till exempel för alltför mycket stress riskerar de att drabbas av psykisk ohälsa.

Denna genetiska känslighet har länge ansetts som negativ eftersom personerna i fråga drabbas extra hårt vid stress, men nu visar den senaste forskningen att de även är extra känsliga för positiva intryck. Och om de växer upp med stöttande föräldrar och lärare kan de, enligt Elaine Aron, både uppvisa bättre prestationer och större välmående jämfört med mer motståndskraftiga personligheter.

Elaine Aron har i sin forskning utvecklat den så kallade ”HSP-skalan” - ett självskattningstest som skattar individens känslighet. Som exempel visar en studie, där 100 personer exponerades för känslomässigt laddade bilder, att de som låg högt på HSP-skalan upplevde bilderna mer intensivt. Detta gällde framför allt dem som visade på positiva känslor och extra tydligt blev det bland de personer som upplevt att de haft bra föräldrar under sin uppväxt.

I en uppföljande studie, där man använt sig av magnetkamera för att mäta och jämföra hjärnaktivitet, visar det sig att den känslighet som skattas i ”HSP-skalan” också kan kopplas till speciella emotionella reaktioner och aktivitetsmönster i hjärnan.

Vissa forskare har ifrågasatt begreppet högkänslighet och menar att den extra känslighet som beskrivs egentligen är ett tecken på autism, men enligt Elaine Aron finns det skillnader. Såväl högkänsliga som autistiska individer är extra mottagliga för intryck från omgivningen, men autistiska personer saknar bland annat den högkänsliga individens stora förmåga att läsa andras tankar och känslor.

Läs hela artikeln på: https://www.svd.se/hogkanslig-extra-mottaglig--aven-for-positiva-signaler

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE