Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

20 december 2019

Hybridbehandling med KBT effektivt mot långvarig smärta

Två patientgrupper som led av långvarig smärta och depression fick prova två olika slags KBT-behandlingar. Båda grupperna mådde bättre efteråt, men de patienter som fick hybridbehandling svarade mest positivt.

Personer med långvarig smärta och depression fick bättre livskvalitet med hybridbehandling.

I ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Örebro universitet, Linköpings universitet och Region Östergötland har man kommit fram till att hybridbehandling med KBT för patienter som lider av långvarig smärta och depression fungerar bäst i en jämförelse mellan två olika slags behandlingar.

115 personer deltog i studien. De slumpades in i två olika grupper: den ena gruppen fick råd, tips och kunskap om hur de skulle kunna må bättre av en psykolog via internet. Den andra gruppen fick också råd och kunskap men fick dessutom träffa en psykolog en gång i veckan under 10-16 tillfällen och fick övningar och tekniker för att lära sig hantera smärta och oro över att något ska vara smärtsamt.

Det visade sig att patienterna i båda grupperna rapporterade att de mådde bättre och hade fått högre livskvalitet, men de som fått hybridbehandlingen rapporterade större förbättring, högre grad av aktivitet och minskad oro för smärta än den jämförande gruppen.

- Vi drar slutsatsen att hybridbehandlingen är ett acceptabelt, trovärdigt och effektivt behandlingsalternativ för patienter med kronisk smärta med samtidig ångest och depressiva problem, säger professor Katja Boersma vid Örebro universitet, som lett projektet KBT vid långvarig smärta.

Nio månader senare gjordes en uppföljning och resultaten höll fortfarande i sig. Hela 72 procent av gruppen som fick hybridbehandling svarade att de upplevde en förbättring i något av de områden som forskarna mätte.

Läs mer om studien KBT vid långvarig smärta här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE