Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

11 november 2019

Lättare få hjälp för utmattningssyndrom

Det finns ett stort behov av behandling för både utmattningssyndrom och långvarig smärta i Stockholm. Mot bakgrund av detta och av att Patientlagen slår fast att vård ska vara lättåtkomligt, har nu PBM Stockholm infört egenremisser så att patienter själva kan söka vård direkt inom vårdvalet. På PBM i Globen menar man att det är bra att behandlingarna blir mer lättillgängliga och slår fast att det finns god hjälp att få.

- Egentligen finns ursprunget till våra egenremisser i Patientlagen, inleder Annika Bjurling, verksamhetschef på PBM i Globen, Stockholm.

- Patientlagen har vissa bestämmelser. Till exempel ska patienten själv kunna välja utförare och behandlingsalternativ och vården ska vara lättillgänglig. Patienter ska ha självbestämmande och ha tillgång till information. Och det är väldigt bra att vi är lättillgängliga.

Annika Bjurling är verksamhetschef på PBM i Globen. 

För att göra det lättare att komma till PBM för behandling har PBM:s vårdvalsenheter i Stockholm lagt in länkar till egenremisser på sin hemsida och har lagt ut en Google-annons – allt för att förenkla att människor i behov hittar till PBM:s enheter.

Behovet av behandling för utmattningssyndrom har växt sedan Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) införde vårdvalet, och nu är gruppen patienter med utmattningssyndrom större än gruppen med långvarig smärta, berättar Annika Bjurling. Förhoppningen, säger hon, är att möjligheten att lämna in egenremisser kommer att sänka trösklarna för att söka vård för dessa patienter, så att fler får ta del av PBM:s behandlingar.

Behandlingarna på PBM för utmattningssyndrom och långvarig smärta utförs av team bestående av läkare, psykolog, fysioterapeut och rehabiliteringskoordinator och behandlingen pågår i 16 veckor.

Anna Gustafsson, leg. psykolog vid PBM i Globen, berättar att de har mycket goda erfarenheter av att arbeta i team vid behandling av utmattningssyndrom då patienten omfattas av ett helhetsperspektiv. Exempelvis är sömnproblem vanligt och här kan psykologen arbeta med beteendeförändringar kopplat till sömnvanor, fysioterapeuten med avslappning och andningsövningar och läkaren med att skriva ut sömnmediciner om behov finns. 

I teamet ingår rehabkoordinatorer som hjälper till med att planera arbetsåtergången, vilket är viktigt då många av patienterna har haft en arbetssituation som föranlett utmattningssyndromet.

Anna Gustafsson, längst t.h., är leg. psykolog på PBM i Globen.

Basen i behandlingen är en KBT-baserad stresshanteringskurs på 14 tillfällen som utförs i grupp och hålls av både psykologer, fysioterapeuter och läkare. Kursen fokuserar bland annat på återhämtningsbeteenden som till exempel pauser, strategier för bättre sömn, avslappningsövningar och fysisk aktivitet.

- Vi arbetar mycket med att synliggöra hur vårt beteende påverkar oss på kort och lång sikt då vi människor styrs mer av de kortsiktiga konsekvenserna – vilket inte alltid blir bra för oss på lång sikt, säger Anna Gustafsson. 

- Under kursen arbetar vi även med andra färdigheter som att säga nej och ”good enough”-beteenden då många av våra patienter har höga krav på sig själva inom flera olika områden allt ifrån arbetsprestationer till krav i hemmet.

Mellan gruppsessionerna får patienten hemuppgifter då det är viktigt att öva för att uppnå beteendeförändringar och får individuell uppföljning och rehabilitering av sina olika behandlare.

Anna Gustafsson märker också tydligt av det stora behovet av vård och behandling för utmattningssyndrom.

- Många lever i dag med en obalans mellan krav och återhämtning och när obalansen blir långvarig kan man drabbas av en trötthet som inte går över. Andra symptom kan vara kognitiva problem så som minnessvårigheter. Det blir svårt att klara av sin arbetssituation och sin vardag vilket skapar ett stort lidande för den drabbade, säger hon.

 Men Anna Gustafsson vill slå fast att det är fullt möjligt att bli bättre med rätt behandling.

- Vi ser att majoriteten av våra patienter mår och blir bättre, de får bättre och fler strategier för att skapa en balans mellan krav och återhämtning. Det finns hjälp att få!

Annika Bjurling vill poängtera att innan en patient lämnar in en egenremiss ska hen först ha blivit utredd av sin vårdcentral, för att utesluta att symptomen inte handlar om något som kan behövas att åtgärdas på annat sätt. På vårdcentralen ska patienten ta några basala prover som testar bland annat nivån av vitamin B12, sköldkörtelfunktion och blodsockernivån.

- Jag vill tillägga att jag tycker det är bra att vi börjat med egenremisser av flera olika anledningar. Det är bra med eget initiativ från patienten – det visar att hen är motiverad, vilket gör behandlingen lättare, avslutar Annika Bjurling.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE