Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

13 januari 2020

Många chefer känner sig ensamma i sin roll

Åtta av tio chefer känner sig ensamma i sin roll och nästan hälften känner att de fått ett ökat behov av stöd, visar en undersökning som tidningen Chef har gjort. Framförallt är det stöd i frågor som rör medarbetarna som efterlyses.

Åtta av tio chefer känner sig ensamma i sin yrkesroll, visar undersökning.

Tidningen Chef skickade ut en webbaserad enkät till 945 chefer i slutet av 2019. Av undersökningen framkom att många känner sig ensamma i sin yrkesroll och har behov av stöd och samtal. Det område som en majoritet, eller 58 procent av de svarande, upplevde att de behövde stöd i var personalfrågor. På andra plats låg stress och på delad tredje och fjärde plats kom frågor som rör juridik och strategi.

44 procent svarade att deras behov av stöd har ökat de senaste tre åren. I frisvaren framkommer att en ökad arbetsbörda och ökad administration är det främsta skälet för detta, följt av konflikter, svåra arbetsgrupper och enskilda medarbetare som chefen måste lägga väldigt mycket tid på. En dålig ledning eller chef var den tredje vanligaste orsaken och den fjärde var att komplexiteten i chefsrollen och organisationen har ökat.

49 procent svarade att de har någon som de regelbundet vänder sig till, 51 procent svarade nej på den frågan. Samtidigt svarade bara 14 procent att de inte hade någon alls på arbetsplatsen att bolla med.

Chefs enkät besvarades av 945 personer i slutet av oktober 2019. 72 procent av de som svarade är kvinnor. 33 procent är chefer på ledningsnivå, 52 procent mellanchefer, 13 procent är gruppchefer eller arbetsledare.

Läs mer om Chefs undersökning och reportage om stöd för chefer här

Behöver du stöd i din chefsroll? Vi erbjuder coaching och utbildningar för chefer och ledare

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE