Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

10 oktober 2019

Många skäl bakom ökning av ångest hos unga

Aktuella siffror från Socialstyrelsen pekar på att andelen unga som behandlas för någon form av ångestsyndrom har ökat ordentligt, särskilt bland unga kvinnor och flickor. Men flera psykologer och forskare menar att det finns skäl att nyansera dessa siffror.

Att fler unga drabbas av ångestsyndrom kan tydligt ses i statistiken över hur många som vårdas och medicineras samt hur många som själva rapporterar att de har ångest. Tidningen Modern psykologi har tittat på siffror från Socialstyrelsen över utvecklingen av ångestdiagnoser hos unga. De visar att förekomsten av GAD, generaliserat ångestsyndrom, ökar mest och framförallt hos flickor och unga kvinnor.

Men även om den psykiska ohälsan i form av ångest har ökat i faktiska tal kan det finnas flera skäl till ökningen. Det menar ett antal psykologer och forskare som Modern psykologi intervjuat.

Leg. psykolog och psykoterapeut Anna Kåver, säger till tidningen att några av skälen till exempel kan handla om att psykiatrin utvecklats och är bättre på att sätta diagnoser samt att identifiera och kartlägga problem.

– Det här visar visserligen att det finns en ökad benägenhet att söka vård. Däremot behöver det inte betyda att förekomsten av ångest i befolkningen har ökat, enligt Sven Bremberg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

Att fler flickor och unga kvinnor själva rapporterar att de har ångestsyndrom – i jämförelse med pojkar och unga män – kan bero både på att det finns olika förväntningar och krav på flickor och pojkar. Men även på att öppenheten och viljan att prata om hur man mår är större hos flickor och unga kvinnor.

Anna Kåver påpekar också att uppkomsten av ångest inte har en enkel förklaring.

– Ångest uppstår inte i ett vakuum utan i en kontext, och i dag lever vi i en existens som är väldigt komplex, säger hon till tidningen Modern psykologi.

Läs hela artikeln Ångest är vår arvedel här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE