Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

30 januari 2020

Behandling för fibromyalgi ger bättre livskvalitet

En fjärdedel av alla patienter som kommer till PBM Globen Rehab på grund av långvarig smärta har diagnosen fibromyalgi, ett tillstånd som ofta är svårt att leva med. Men det finns behandling och hjälp för att få bättre livskvalitet.
- Vi har ett engagerat och kompetent smärtteam som är bra på att hjälpa människor med smärta att komma vidare i livet, säger Cecilia Nauren, leg. psykolog som arbetar med långvarig smärta på PBM Globen Rehab.

Cecilia Nauren är leg. psykolog på PBM Globen Rehab.

Mellan två och fyra procent av Sveriges befolkning är drabbade av fibromyalgi. På PBM Globen Rehab i Stockholm har cirka en fjärdedel av de patienter som går smärthanteringsprogrammet diagnosen fibromyalgi. De som söker sig till PBM i Globen har ofta levt med smärtan under lång tid och det är vanligt att de har fått flera andra svåra fysiska och psykiska symptom, som till exempel depression, ångest och stressproblematik.

Många av dem har redan varit i kontakt med vården vid ett flertal tillfällen och testat saker som fysioterapi, läkemedel, kiropraktor, akupunktur, holistisk medicin, med mera, berättar Cecilia Nauren:

- Många upplever att de har lagt mycket tid och energi, och ibland pengar, på dessa kontakter men att smärtan i sig inte har minskat och att de har börjat dra ner på meningsfulla saker i livet.

- Vi vill därmed inte göra samma sak som de redan prövat, utan fokuserar på långsiktiga strategier som ska göra att det går att leva med smärtan och samtidigt få bättre livskvalité.

Därför fokuserar rehabiliteringen inte på själva smärtan utan på de konsekvenser den för med sig. Behandlingen ska ge kunskap kring långvarig smärta och patienten får utveckla egna insikter kring smärtupplevelse och smärthantering. Patienten får också verktyg för att kunna hantera tankar, känslor och beteenden som kan uppkomma på grund av smärtan.

Med stöd av ett team som består av fysioterapeut, psykolog, läkare och rehabkoordinator deltar patienten i ett program som består av behandling både i grupp och individuellt där basen är ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

- En annan viktig del av vår rehabilitering är att vi stöttar våra patienter att öka sin arbetsförmåga, och om det inte är möjligt så tittar vi på någon annan typ av daglig aktivering, säger Cecilia Nauren.

Det betyder att rehabiliteringen även inkluderar samarbete och planering tillsammans med arbetsgivare, försäkringskassa eller arbetsförmedling.

En del patienter har berättat att de inte känt sig lyssnade på eller att de blivit ifrågasatta när de tidigare sökt vård för sin fibromyalgi.

- För oss är det självklart att patientens egna smärtupplevelser är sanna och att patienterna hittills gjort så gott de kan för att hantera sina smärtor. Och vi har ett engagerat och kompetent team som är bra på att hjälpa människor med smärta att komma vidare i livet, säger Cecilia Nauren.

Alla patienter får fylla i självskattningar innan och efter avslutad rehabilitering. Genom dessa mätningar har det visat sig att många fått minskade besvär med ångest, depression och sömnproblem när rehabiliteringen är avslutad. Ökad livskvalitet och minskade smärtor – trots att behandlingen inte fokuserar på det – är andra positiva resultat som Cecilia Nauren gärna lyfter fram.

- Om man har en långvarig smärtproblematik, testat olika sätt att hantera sina smärtor men känner att man fastnat och inte kommer vidare i livet – då är det läge att komma till oss och få stöttning i att ta steg mot ett mer meningsfullt liv! avslutar hon.

Vill du veta mer om hur PBM i Stockholm arbetar med långvarig smärta? Läs mer på vår hemsida här 

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE