Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

3 oktober 2019

Osakliga könsskillnader vid sjukskrivning

Kvinnor blir sjukskrivna oftare än män vid psykisk ohälsa, trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga. Detta har föranlett Riksrevisionen att undersöka om det finns osakliga könsskillnader vid sjukskrivning.

Kvinnor blir sjukskrivna 30 procent mer än män vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Det visar en rapport från Riksrevisionen som kom i juni 2019. Trots att män och kvinnor anses ha samma arbetsförmåga är skillnaderna i sjukskrivning stora, vilket visar att det rör sig om osakliga könsskillnader, menar Riksrevisionen.

Rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? behandlar data från 60 000 personer som blivit sjukskrivna i Skåne under åren 2010–2016. Skillnaderna i sjukskrivningstal visar sig tydligast hos patienter som är högutbildade, i trettioårsåldern, utan barn som arbetar i mansdominerade branscher.

Rapporten ger inga svar på varför statistiken ser ut som den gör, men revisionsdirektör Pathric Hägglund listar några möjliga orsaker. En är att kvinnor generellt sett är mer öppna för att kunna tänka sig att sjukskrivas jämfört med män. Möjligtvis spelar läkarnas normer också in, vilket gör att de lättare sjukskriver kvinnor. Det kan också handla om att läkare har för lite tid på sig när de ställer diagnoser, eller att de har svårare att upptäcka mäns psykiska ohälsa.

Bakgrunden till varför undersökningen genomförts är regeringens mål om att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar.

Läs mer om rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE